ویژه کنید
عکس و تصویر دوست مجازی من سلام چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی و گاهی تو ...

دوست مجازی من سلام

چند وقت است برایت مینویسم

و تو میخوانی

و گاهی تو مینویسی و من میخوانم

دوست مجازی من

" این روزها درد دلهایمان را به زبان نمی آوریم "

تایپ میکنیم مانده ایم که اگر این دنیای مجازی نبود

روی دیوار احساس چه کسی مینوشتیم !؟

نامت زیباست !

اما افسوس مجازی هستی !!!

پشت هر یک از این حرفها یک نفر نشسته است

میخواند فکر میکند

گاهی هم گریه میکند یا میخندد

ولی میدانم

قدر تمام لبخندهایش تنهاست ...

اگر همدمی بود که مجازی نمیشد

دوست مجازی من بودنت را قدر میدانم .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...