ویژه کنید
عکس و تصویر ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ🤗 ☂ ️ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ🖐 👂 ﺍﯾﻦ ...

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ🤗 ☂ ️
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ🖐 👂
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ❤ 💤
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ🔊 👤
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ 🍃 ❄

----------------------------------------------------------------------------------------------------
🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂 🌸 🍂
آدمهای مهربان 
از سراحتیاج مهربان نیستند.
آنها انتخاب کرده اندکه مهربان باشند...
مهربانی جلوه ذات خداوند
در کالبد بشریت است...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...