ویژه کنید
عکس و تصویر شباهنگام کرکسها و کفتارها در عین جسارت و حقارت #شیرکشی به راه می اندازند #فرمانده ...


شباهنگام
کرکسها و کفتارها
در عین جسارت و حقارت #شیرکشی به راه می اندازند #فرمانده ای جوانمرد
و حمزه و مالک و عباسی را به ناجوانمردی
دور از وطن
در اوج مظلومیت
قطعه قطعه میکنند و ملتی را عزادار

لشگری زخم خورده
داغدار از عروج یکی از فرماندهان
بیتاب و مشتاق انتقام
میکند آنچه را باید
تاریخ سازی میکند و لانه کرکسها را زیر و رو

لشگر ظفرمند و پیروز و فاتح
در حال بازگشت از عرصه نبرد
در اوج جوش و خروش و شور و التهاب

سیاهی نزدیک میشود
چیست این سیاهی
کیست این سیاهی

نکند دشمن باشد و امده باشد عقده اش را خالی و تهدیدش را عملی کند
گفته بود می آید
گفته بود

چیست این سیاهی
کیست این سیاهی
چرا به این سرعت به سمت ما می آید
نکند دشمن باشد
نکند جان تمام لشگر و بلکه تمام سرزمین را هدف قرار داده باشد

التهاب فراوان است و #اطلاعات_فریبنده
سربازی دست به اسلحه میشود
تیرش میرود و مینشیند به سیاهی

نه! نهههه !
این سیاهی سپید بود و خودی
مرکب هموطنانمان بود و پاره تن !

شد انچه نباید میشد
شد آنچه داغی به داغ گذشته می افزود

جمعی از هموطنان داغدار
که تمام ایران و ایران دوستان

مدتی میگذرد
اخبار این اشتباه فاجعه بار گوش به گوش میپیچد
بهت
حیرت
سکوت

دشمن شاد
دوست سرخورده
جمعی تازه یادشان افتاده مدتی قبل جمعی هموطن جانشان را از دست داده اند
زخم زبانها شروع میشود و عقده گشایی ها هم

دشمن شاد
دوست سرخورده
اعتماد عمومی لکه دار و شیرینی ظفر زهرمار

دشمن شاد
دوست سرخورده
لاشخورها شکم دری میکنند و یاوه گویان دری وری گویی

اوضاع عجیبیست
ایام غریبیست
جمعی تمام سابقه و خوش خدمتی لشگر را زیر سوال میبرند
بی صفتان قدرت جسارت پیدا کرده اند و پرده دری

برخی میگویند کار تمام است
خودمان را زودتر از اینها جدا کنیم
این سرزمین دیگر سرزمین نمیشود

اما
این تمام ماجرا نیست
حمزه و مالک و عباس اسمانی شده
امام و مقتدا و راهبر و راه بلدمان هنوز بر این‌ زمین ایستاده

فرمانده می آید
راه طی شده را یادآوری
بزنگاه فعلی را تحلیل
و راه پیش رو را نشانمان میدهد

وعده صادق الهی را بازخوانی میکند
که پیروزی با صابران است و توکل کنندگان
که #باید_قوی_شد به اسلحه خودباوری و خوداتکایی
که نگذاشت اشتباه #تکرار شود

و اگر سرباز خوبی باشیم
یک اشاره فرمانده کافیست که ره گم نکنیم
که سر خم نکنیم #که_قوی_تر_شویم
که فقط با قوی شدن است که دشمن فراری میشود و دوست جذب
که ملت قوی دوستان قوی را هم جذب میکند و ملت ضعیف دشمنان خرده پا را هم شیر میکند و مدعی

خدا برایمان حفظتان کند
حضرت آقا #حکیم_فرزانه
#میثم_ایرانی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...