ویژه کنید
عکس و تصویر کشور و سرزمین هخامشیان پارس ها به شش خاندان شهری و ده نشین و چهار ...

کشور و سرزمین هخامشیان

پارس ها به شش خاندان شهری و ده نشین و چهار خاندان چادر نشین بخش شده اند ....

شش خاندان نخست ؛
پارسارگادیان
مارافیان
ماپسیان
پانتیالیان
دروسیان
و گرمانیان

چهار خاندان دومی عبارتند از ؛

دایی ها
مردها
دروپیک ها
و ساگارتی ها
از خاندان ها نام برده
سه خاندان نخست بر خاندان های دیگری برتری داشته اند و دیگران پیرو آنها بوده اند و پاسارگاد از همه برترند .....

عکس #کاوش تل آجری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...