ویژه کنید
عکس و تصویر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند متعال بر خاندان علم و حلم و سیاست. #تقوا ...

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند متعال بر خاندان علم و حلم و سیاست.
#تقوا و مشتقات آن یکی از کلمات مهمی است که مکرر در آیات کریمه و روایات شریفه مورد عنایت و تاکید قرار گرفته است. وصیتکم التقوی(جامعه کبیره) و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله (نساء 131) وصیت یعنی یک امر بسیار مهم و بسیار مورد تاکید. بحدی که مهم ترین و اساسی ترین سفارشات یک فرد در آخرین فرصت ، وصیت خوانده می شود. اگر کسی به دنبال ادب تربیتی قرآن و روایات معتبر از اهل بیت باشد متوجه می شود از نگاه اسلام اساسی ترین امر پیش نیاز که استمرارش برای تمام سعادت ها ضرورت دارد همین مسئله تقوا است. لذا فرمود وصیت شما اهل بیت تقواست. و خداوند متعال هم بیان میدارد که مهم ترین سفارش ما به امتهای سابق و همچنین شما مسئله ی تقوا است. خوب فرق این سفارش مهم ثقلین ، با سفارش های دیگر مکاتب بشری و یا گروه های لائیک و یا فرقه های ضاله چیست؟ فرق تقوا و تعقل چیست؟
آنچه انسان بعد از تحقیق در دیگر مکاتب می یابد محوریت کلمات آنها و بهتر که بگوئیم محوریت ادعاهای آنها مسائلی با ظواهری اخلاقی است. و شما در هیچ مکتب انسانی و یا حتی مکاتب فعلی بظاهر الهی مانند مسیحیت و یهودیت توصیه مستمر و دائمی و همه جانبه ای بنام تقوا نمی یابید و همه دعوت به اخلاق می کنند. که آقا مهربان باشید. نیکی کنید. به فقرا کمک کنید. به کودکان توجه کید. یا در مکاتب انسانی جملاتی ازین دست که خوش بین باشید انرژی مثبت داشته باشید خودتان و دیگران را ببخشید. مشکلات را فراموش کنید. و ازین دست مولفات دیده می شود. و در مکاتب قانونی متون مختلف حقوقی و الزامات قانونی وسط می آید. و در مکاتب ضاله اموری مانند حبس نفس و ریاضت های مختلف مطرح است حالا چه یوگا چه فنگ شوئی و چه شیطان پرستی ها و.. و اتفاقا گاهی دارای قدرتهای خاص هم می شوند که علت تداوم عده ای ازین فرقه های ضاله همین است.
رد سفارشات دیگر فرقه های انسانی و ادیان بظاهر آسمانی فعلی تا برسد به این گروههای ضاله، مقصود ما در این مقاله نیست اما بالاخره باید باطل معرفی و شناسانده شود تا حقانیت سفارشات مکتب اسلام با قرائت اهل بیت(ع) هویدا شود. جهت جلوگیری از طولانی شدن کلام می توان گفت هر عملی در ادیان توحیدی باید حاوی حسن فعلی و حسن فاعلی باشد و بر آن مداومت شود. بسیاری از اعمال فرق ضاله دارای همین حسن فعلی هم نیستند بطور مثال خوردن خون، ریاضتهای عجیب مثل ترک ازدواج و ترک طعام طولانی و گاهی بی رحمی های عجیب و.. یا بسیاری از شئونات جامعه ای که محوریت قانون بشری بیابد به سمت ریاکاری و به سمت سرهم بندی و پارتی بازی و برتری صاحبان قدرت و ثروت و شهرت و موقعیت می رود. اساسا خود همین قانون هم باید پشتوانه فکری داشته باشد و بازگشت آن به پشتوانه ای بشری یا الهی است. که خود این ها هم به کلیات و ارکان و جزئیات و فروعات و در پله بعد به تحقق خارجی و ضمانتهای اجرایی تقسیم می شود. یعنی یک جامعه ای چه بسا در کلیات اسلامی و الهی باشد اما در فروعات و دستورالعمل ها و در اجرای کلی یا جزئی کاملا لائیک یا ضد دین باشد که نمونه آن همین بانکداری های یهودی منش ماست که در اجرا همان است که همان است. لذا اساسا قوانین بشر ساخت از حیطه بحث ما خارج است و بطلان آن در جای خود ثابت شده و قابل مراجعه است. مسئله ای هم که در این بین مسلم است وقتی قوانین بشر ساخت از دایره کمال خارج شود دیگر جایی برای بحث از قوانین لائیک و ایدئولوژی لائیک و چه برسد به قوانین ضد ادیان توحیدی باقی نمی ماند.
لذا بطور خلاصه دانستیم راه نجات در ادیان توحیدی است که ما با دلائل مختلف در جای خود اثبات می کنیم که ادیان توحیدی موجود در عالم، در کلیات و جزئیات از شعائر و دستورات الهی خالی شده اند و صرفا کارکردی در حد همان معنویت های سفارشی و لائیک و اخلاق های کلی و غیر خطرناک برای استعمارگران و طاغوت های عالم دارند که البته همین پوسته ها هم بعد از شکست نهیلیسم و برای تنفس مصنوعی به نهیلیسم و نسبی گرایی به بازار پر طمطراق جهانی آمده اند و ما و شما گول این ان جی او های به ظاهر بی طرف و خیریه های بظاهر بی طرف و ورزش های بظاهر خارج از مذاهب مختلف و قوانین متفاوت و ورای مرزهای پراکنده را نباید بخوریم. خلاصه این که چون مطالعات دینی جوان امروز بیشتر مطالب فست فودی است بیشتر از این وارد ردیه بر مکاتب بشر ساخت و غیر توحیدی و مذاهب منحرف شده نمی شویم.
و دوباره به آیه صدر بحث برمی گردیم که سفارش قرآن کریم به تمام اهل کتاب و تمام مسلمین این بوده و هست که مهم ترین سفارش من خداوند تقواست. و هبه نیست و مستحبات نیست و انفاق نیست و ارشاد نیست و مسائل کسب و کار نیست. مهم ترین سفارش من خداوند حکیم خیرخواه این است که تقوا را بشناسید و رعایت کنید. اگر تقوا باشد اقتصاد شخصی و جمعی و اجتماعی رونق می گیرد. اگر تقوا باشد دادگستری ما کارش یک دهم وضع کنونی می شود. اگر تقوا باشد اختلاس ها و دزدی ها خاتمه می یابد. اگر تقوای شخصی و جمعی باشد نوامیس مردم و حریم خانواده ها امن و سالم می ماند. حقوق یتیم ها رعایت می شود. فقرای جامعه حقوق خود را به راحتی از بستگان و متمولین می گیرند. اگر تقوا باشد هیچ دولتی به دولت دیگر تجاوز نمی کند و هیچ جنگی بین اکثریت بشریت رخ نمی دهد. اگر جامعه در تئوری و در اجرا تقوا را رعایت کند بساط تمام رباها و نکبت ها جمع می شود و تمام ورشکسته ها در تعاملی صحیح با طلبکاران تا حد زیادی مشکلات را جمع می کنند. اگر تقوا باشد سیستم آموزشی و اداری جامعه از لغویات و تفکرات ضد اسلامی و لائیک خالی می شود و برایند علمی و تجاری و صنعت کشورها ارتقا می یابد. اگر تقوا باشد دعواها و قتل ها و سوء ظن ها به یک صدم می رسند. اگر تقوا باشد ناامنی های فکری و شغلی و خانوادگی کاهش می یابد. اعتماد مردم و دولتها دوباره زنده می شود و همدلی ها و همزبانی ها بسیاری از مشکلات را از بین می برد یا قابل تحمل می سازد. اما خوب این تقوا چیست؟ و ارکان آن چیست؟ بطور ملموس دیگر بشارات قرآنی و روایی بر این تقوا چیست و شیوه گسترش شخصی و جمعی و اجتماعی آن چیست؟ و اگر تقوا محور باشد آیا می توان از همان مولفات انسانی مانند تعقل و گذشت و صبر و انصاف و انفاق و نوع دوستی و ایثار و دیگر شئونات مناسب، بهره چند برابری گرفت یا هر کدام ازین ها می تواند مستقلا به شخص و جامعه کمک کند؟ بررسی اینها بماند به مجالی دیگر. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
#بسم_الله #خداوندمتعال #خاندان_علم #تقوا
#آیات_کریمه #روایات_شریفه #وصیتکم_التقوی #جامعه_کبیره #اتقوا_الله #وصیت #ادب_تربیتی #قرآن #روایات_معتبر #اهل_بیت #پیش_نیاز #سعادت #ضرورت #امتهای_سابق #مکاتب_بشری #گروه_های_لائیک #فرقه_های_ضاله #اخلاقی #انسانی #مسیحیت #یهودیت #اخلاق #مهربان #فقرا #کودکان #خوش_بین #انرژی_مثبت #مشکلات #مکاتب_قانونی #حقوقی #الزامات_قانونی #مکاتب_ضاله #ریاضت #یوگا #فنگ_شوئی #شیطان_پرستی #مقاله #باطل #مکتب_اسلام #قرائت_اهل_بیت#ادیان_توحیدی #حسن_فعلی #حسن_فاعلی #خوردن_خون #ترک_ازدواج #بی_رحمی #ریاکاری #سرهم_بندی #پارتی_بازی #قدرت #ثروت #شهرت #قانون #پشتوانه_فکری #ضمانتهای_اجرایی #جامعه #کلیات_اسلامی #فروعات #دستورالعمل #اجرای_کلی #لائیک #ضد_دین #بانکداری_یهودی #بطلان #قوانین_لائیک #ایدئولوژی_لائیک #راه_نجات #دستورات_الهی #معنویتهای_سفارشی #استعمارگران #طاغوت #پوسته #نهیلیسم #تنفس_مصنوعی #نسبی_گرایی #خیریه #ورزش #مطالعات_دینی #مکاتب_بشر_ساخت #مذاهب_منحرف_شده #آیه #اهل_کتاب #مسلمین #هبه #مستحبات #انفاق #ارشاد #خداوندحکیم #اقتصاد #دادگستری #اختلاس #دزدی #خانواده #یتیم #بستگان #متمولین #دولت #جنگ #بشریت #ربا #ورشکسته #سیستم_آموزشی #اداری #لغویات #تفکرات_ضد_اسلامی #علمی #تجاری #صنعت #کشور #دعوا #قتل #سوءظن #شغلی #خانوادگی #مردم #همدلی #همزبانی #مشکلات #بشارات_قرآنی #روایی #تعقل #صبر #انصاف #انفاق #ایثار #الحمدلله #رب_العالمین #محمدوآله_الطاهرین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...