شیطووون بلا

qgjxv

مربا❤ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ
مربای باباش❤@samiyar.zandi
پست هام بدون مخاطب هس، دیگ اینقد سوال نکنین عشقت کیه؟؟ عشق کشکه تمام.

"به خودم آمدم اِنگار تویی در من بود"❤ "

۱۷ ساعت پیش
3K
میگماااا😡

میگماااا😡

۱ روز پیش
6K
فک کُن ... خوابیدی رو‌تخت ، چراغـآ خاموش یهو یکی پی اِم‌ میده میبینی وُیس داده هندزفری میذاری تو‌گوشت ؛ با صدای آروم ،خیلی آروم میگه : [ دوصِت دارم ] #شب_بخیر #خداحافظ

فک کُن ... خوابیدی رو‌تخت ، چراغـآ خاموش یهو یکی پی اِم‌ میده میبینی وُیس داده هندزفری میذاری تو‌گوشت ؛ با صدای آروم ،خیلی آروم میگه : [ دوصِت دارم ] #شب_بخیر #خداحافظ

۲ روز پیش
10K
باید پدر باشی تا بفهمی،

باید پدر باشی تا بفهمی، "دختر" داشتن آخ!!! عجب لذتی دارد....

۲ روز پیش
4K
💔💔

💔💔

۴ روز پیش
7K
‏- خیلی فوق العاده‌س؟ + نه. - خیلی خوشگله؟ + نه. - خیلی باهوشه؟ + نه. - پس چرا اون؟! +چون حسی رو که از اون گرفتم از هیچکس دیگه ای نتونستم بگیرم❤ 🎈 😻 ...

‏- خیلی فوق العاده‌س؟ + نه. - خیلی خوشگله؟ + نه. - خیلی باهوشه؟ + نه. - پس چرا اون؟! +چون حسی رو که از اون گرفتم از هیچکس دیگه ای نتونستم بگیرم❤ 🎈 😻 🌈

۴ روز پیش
5K
من اعتراف میکنم نتونستم جلو خودمو بگیرم ک عاشقت نشم💍 💕

من اعتراف میکنم نتونستم جلو خودمو بگیرم ک عاشقت نشم💍 💕

۵ روز پیش
4K
همین الان آماد شد😜😜😜😜😜😜😍😍😍😍

همین الان آماد شد😜😜😜😜😜😜😍😍😍😍

۵ روز پیش
7K
ندارم

ندارم

۶ روز پیش
5K
آقاییـ؟ جونمـ راستش دیگ مثل اولای زندگی مون نیسی😞دیگ اون شوق رو نداری ، حواست بم نیس نگام کن بینم، تو چشام نگاه کن خانوم خونم 👀اخ من فدا چشات بشم خانومم ،زندگیمم ، عزیزدلم ...

آقاییـ؟ جونمـ راستش دیگ مثل اولای زندگی مون نیسی😞دیگ اون شوق رو نداری ، حواست بم نیس نگام کن بینم، تو چشام نگاه کن خانوم خونم 👀اخ من فدا چشات بشم خانومم ،زندگیمم ، عزیزدلم چرا اینجوری میفکری دنیای منی تو، این روزا شرکت مشکل داره حواس اونجاس خانوم ولی ...

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
به حدی دوستت دارم که میدانم خدا روزی سوالش از تو این باشد چه کردی که او پرستیدت.....

به حدی دوستت دارم که میدانم خدا روزی سوالش از تو این باشد چه کردی که او پرستیدت.....

۶ روز پیش
3K
بخدا بگی بله تیغ اول رو ‌دستمهـ. . . بخدا امضا کنی تیغ دوم شاهرگمهـ. . . شعر کارت عروسیتون همون شبش رو قبرمهـ. . .

بخدا بگی بله تیغ اول رو ‌دستمهـ. . . بخدا امضا کنی تیغ دوم شاهرگمهـ. . . شعر کارت عروسیتون همون شبش رو قبرمهـ. . .

۱ هفته پیش
4K
+ای در دلم نشسته؟ _جون دلم؟ +از تو کجا گریزم؟ _بغل خودم…:): ┅┄┅┄ ❥❤ ❥ ┄┅┄┅┄

+ای در دلم نشسته؟ _جون دلم؟ +از تو کجا گریزم؟ _بغل خودم…:): ┅┄┅┄ ❥❤ ❥ ┄┅┄┅┄

۱ هفته پیش
4K
وُجُودِت زِندِگیمُو هُول دآد تُو خُوشبَختی*~*💗 آقایی مرسیـ بخاطر تمام لحضه هایی که خواستم باشی و بودی❤ جانانم❤

وُجُودِت زِندِگیمُو هُول دآد تُو خُوشبَختی*~*💗 آقایی مرسیـ بخاطر تمام لحضه هایی که خواستم باشی و بودی❤ جانانم❤

۱ هفته پیش
5K
ارزش دوست داشتن با به زبان آوردن کم می شود دوست داشتن را باید ثابت کرد...❤

ارزش دوست داشتن با به زبان آوردن کم می شود دوست داشتن را باید ثابت کرد...❤

۱ هفته پیش
8K
من برای داشتن #تو دور دنیارو خط کشیدم آرامشم♥ ️ چقد خوبه ک میدونم قلبت فقط جایگاه منه❤ عشق زندگی مرسی ک هستی💚 دیوونه بازی منو آقامون قبل خواب😍

من برای داشتن #تو دور دنیارو خط کشیدم آرامشم♥ ️ چقد خوبه ک میدونم قلبت فقط جایگاه منه❤ عشق زندگی مرسی ک هستی💚 دیوونه بازی منو آقامون قبل خواب😍

۱ هفته پیش
8K
به سلامتی روزی که اقامون دخترمون روببره مهدکودک دخملمون بگه نمیرم بابایی چرالوس بابا؟اخه اگه برم بازمامان میادبغل تو _خخخ نه عزیزدلم بغلم مال توبرم دیگه _نه دیگه چرا؟ بوچم نکردی خو بوس دخترماهم خدافس ...

به سلامتی روزی که اقامون دخترمون روببره مهدکودک دخملمون بگه نمیرم بابایی چرالوس بابا؟اخه اگه برم بازمامان میادبغل تو _خخخ نه عزیزدلم بغلم مال توبرم دیگه _نه دیگه چرا؟ بوچم نکردی خو بوس دخترماهم خدافس اون خانومتم بغل کن اچکال نداله... دوست دارم آقای خاص

۱ هفته پیش
4K
بودنت را دوست دارم💞 وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی💫 و به آغوشت سفت مرا مے فشارے😻 و وادارم مے کنے😈 که به هیچ کس فکر نکنم🤔 جز تو❤❤

بودنت را دوست دارم💞 وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی💫 و به آغوشت سفت مرا مے فشارے😻 و وادارم مے کنے😈 که به هیچ کس فکر نکنم🤔 جز تو❤❤

۱ هفته پیش
4K