rasuol.shabroo33

rasuol.shabroo33

امروز سیزده است وهمه عالم بدرند.من خودم سیزدهم که از عالم و آدم بدرم.یاروهمسر نگرفتم که گرو بود دلم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم.پدر عشق بسوزد که چنین آورد بسرم .

........ccccccc,,,,,

........ccccccc,,,,,

۱۲ ساعت پیش
7K
cccccc

cccccc

۱۲ ساعت پیش
886
,,,,cc

,,,,cc

۱۲ ساعت پیش
2K
.,c,.

.,c,.

۱۲ ساعت پیش
832
,,c.

,,c.

۱۲ ساعت پیش
3K
c,...

c,...

۱۲ ساعت پیش
2K
....,c

....,c

۱۲ ساعت پیش
4K
..,c

..,c

۱۲ ساعت پیش
7K
,.

,.

۱۲ ساعت پیش
780
.

.

۱۲ ساعت پیش
742
,

,

۱۲ ساعت پیش
740
.

.

۱۲ ساعت پیش
730
فرا رسیدن ربیع بر شما دوستان مبارک

فرا رسیدن ربیع بر شما دوستان مبارک

۱۸ ساعت پیش
12K
مبارک

مبارک

۱۸ ساعت پیش
134
[][][]

[][][]

۴ روز پیش
6K
^^^^~|||

^^^^~|||

۴ روز پیش
2K
؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

۴ روز پیش
996
؛«»»«»««»«

؛«»»«»««»«

۴ روز پیش
3K
:-) :-) :-) :-)

:-) :-) :-) :-)

۴ روز پیش
6K
)()()()(

)()()()(

۴ روز پیش
6K