rasuol.shabroo33

rasuol.shabroo33

امروز سیزده است وهمه عالم بدرند.من خودم سیزدهم که از عالم و آدم بدرم.یاروهمسر نگرفتم که گرو بود دلم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم.پدر عشق بسوزد که چنین آورد بسرم .

جانم فدای ایران و

جانم فدای ایران و

3 ساعت پیش
363
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما دوستان گرامی مبارک باد.

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما دوستان گرامی مبارک باد.

21 ساعت پیش
2K
:O:-):-(:-D:-):-(:O←→☆★

:O:-):-(:-D:-):-(:O←→☆★

21 ساعت پیش
2K
▲○◆●◇◇●◆○▲

▲○◆●◇◇●◆○▲

2 روز پیش
1K
▲○◆◇●◇

▲○◆◇●◇

2 روز پیش
3K
♥][♥[]♥][♥][

♥][♥[]♥][♥][

2 روز پیش
1K
[♥][♥][♥][♥]@][

[♥][♥][♥][♥]@][

2 روز پیش
1K
بدریا رفته میداند مصیبتهای طوفان را

بدریا رفته میداند مصیبتهای طوفان را

2 روز پیش
1K
[♡][♥][♡][♥]<>

[♡][♥][♡][♥]<>

2 روز پیش
4K
!!!!!!!(((((((///////)))))))

!!!!!!!(((((((///////)))))))

2 روز پیش
1K
/(؟(/)؟(

/(؟(/)؟(

2 روز پیش
3K
(واقعا)

(واقعا)

2 روز پیش
1K
(')(')(')(')(!)(?)??

(')(')(')(')(!)(?)??

2 روز پیش
3K
(()()(()())())())()())

(()()(()())())())()())

2 روز پیش
3K
)()()()()()()(

)()()()()()()(

2 روز پیش
1K
,,,,,,,)(/

,,,,,,,)(/

2 روز پیش
2K
(••°°)(/////)

(••°°)(/////)

3 روز پیش
2K
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و شبهای نزول قرآن کریم بر شما دوستان گرامی مبارک باد

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و شبهای نزول قرآن کریم بر شما دوستان گرامی مبارک باد

3 روز پیش
3K
بله دوستان عزیز

بله دوستان عزیز

3 روز پیش
7K
!!!!!!!!!!!!!!!-----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!////////////

!!!!!!!!!!!!!!!-----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!////////////

3 روز پیش
2K