rasuol.shabroo33

rasuol.shabroo33

امروز سیزده است وهمه عالم بدرند.من خودم سیزدهم که از عالم و آدم بدرم.یاروهمسر نگرفتم که گرو بود دلم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم.پدر عشق بسوزد که چنین آورد بسرم .

:-[:-V

:-[:-V

۲۲ ساعت پیش
3K
:-!

:-!

۲۲ ساعت پیش
8K
:-$

:-$

۲۲ ساعت پیش
9K
B-)

B-)

۲۲ ساعت پیش
3K
:-*

:-*

۲۲ ساعت پیش
4K
=-O

=-O

۲۲ ساعت پیش
6K
:-P

:-P

۲۲ ساعت پیش
10K
;-)

;-)

۲۲ ساعت پیش
7K
:-(

:-(

۲۲ ساعت پیش
2K
:-)

:-)

۲۲ ساعت پیش
4K
~

~

۲۲ ساعت پیش
2K
¤}{

¤}{

۲۲ ساعت پیش
4K
|

|

۲۲ ساعت پیش
1K
<>

<>

۲۲ ساعت پیش
5K
*

*

۲۲ ساعت پیش
12K
₩

۲۲ ساعت پیش
6K
()

()

۲۲ ساعت پیش
3K
&

&

۲۲ ساعت پیش
5K
:

:

۲۲ ساعت پیش
4K
/

/

۲۲ ساعت پیش
1K