‌دختر رشتی

s.nesa

من دوتا دندم خیلی خوب کار میکنه دنده چپم دنده لجم ترمزم ندارم فقط گاز

۱ روز پیش
2K
هوووووووووف😯😤😤

هوووووووووف😯😤😤

۲ روز پیش
2K
کیا مث منن اعتراف کنن؟؟؟😁😁😉

کیا مث منن اعتراف کنن؟؟؟😁😁😉

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
5K
۶ روز پیش
3K
۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
دخیا لایکککک...

دخیا لایکککک...

۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
تنها چیزی که باید عاشقش بود خوابه!!!

تنها چیزی که باید عاشقش بود خوابه!!!

۱ هفته پیش
4K
سعی کردند مارا دفن کنند، دریغ از اینکه ما بذر بودیم...

سعی کردند مارا دفن کنند، دریغ از اینکه ما بذر بودیم...

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
دلِ اگع حالیش بود کع دلِ نبود مغز بود...

دلِ اگع حالیش بود کع دلِ نبود مغز بود...

۱ هفته پیش
5K
هیچ وقت نمیدونستم عشق صدا داره!! تااینکه... صدای خندهایت را شنیدم خنده هایت خود‍ِ خودِ عشق بود...

هیچ وقت نمیدونستم عشق صدا داره!! تااینکه... صدای خندهایت را شنیدم خنده هایت خود‍ِ خودِ عشق بود...

۱ هفته پیش
4K