‌دختر رشتی

s.nesa

من دوتا دندم خیلی خوب کار میکنه دنده چپم دنده لجم ترمزم ندارم فقط گاز

دنیا بدون تو بهشته،دقیقا بهشت زهرا

دنیا بدون تو بهشته،دقیقا بهشت زهرا

۸ ساعت پیش
1K
بعد دختر با لباس گشاد پسرونه،دختری که تازه از حموم میاد و موهاش خیسه جذابترینه...

بعد دختر با لباس گشاد پسرونه،دختری که تازه از حموم میاد و موهاش خیسه جذابترینه...

۱۷ ساعت پیش
2K
دختریعنی:کلکسیون عطر و شال و مانتو داشتن، دختر که باشی گاهی تو غم هایت غرقی و گاهی از شادی بالا پایین میپری...

دختریعنی:کلکسیون عطر و شال و مانتو داشتن، دختر که باشی گاهی تو غم هایت غرقی و گاهی از شادی بالا پایین میپری...

۱ روز پیش
3K
من نه به بابام رفتم نه به مامانم من فقط بگا رفتم...

من نه به بابام رفتم نه به مامانم من فقط بگا رفتم...

۲ روز پیش
2K
شاید دختر شدن اتفاقی باشه! اما دختر موندن کار هر کسی نیس...

شاید دختر شدن اتفاقی باشه! اما دختر موندن کار هر کسی نیس...

۲ روز پیش
3K
من تخس نیستم،تخس منه دورم پر دشمنه،خنجر رفیق پشتمه ولی پیروزی تو مشتمه آس بودنم تو خونمه...

من تخس نیستم،تخس منه دورم پر دشمنه،خنجر رفیق پشتمه ولی پیروزی تو مشتمه آس بودنم تو خونمه...

۳ روز پیش
3K
↑↓واسه عشقش← بچه مثبت واسه دوستاش← شاخ واسه جنس مخالف← داف...

↑↓واسه عشقش← بچه مثبت واسه دوستاش← شاخ واسه جنس مخالف← داف...

۳ روز پیش
3K
به بعضیام باس گفت:شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی!

به بعضیام باس گفت:شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی!

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
تک پری از مد افتاد اونایی ک میگن تک پرن از همه بدترن...

تک پری از مد افتاد اونایی ک میگن تک پرن از همه بدترن...

۴ روز پیش
3K
صاف و سادم انگار یازده دوصفرم...

صاف و سادم انگار یازده دوصفرم...

۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
تو نباشی دوستام هستن...

تو نباشی دوستام هستن...

۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
7K
دختر یعنی:موقع حاضر شدن برای بیرون همه رو دق بدی:)

دختر یعنی:موقع حاضر شدن برای بیرون همه رو دق بدی:)

۶ روز پیش
6K
۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
3K
دختری که از سوسک میترسید الان با خونو تیغ بازی میکنه...

دختری که از سوسک میترسید الان با خونو تیغ بازی میکنه...

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K