sara137600

تو این دنیا به هیچکس اعتماد نکن.....
اعتماد کنی باختی...

پرستویی ک ب فکر مهاجرت هست از ویرانی آشیانه نمی هراسد ...

پرستویی ک ب فکر مهاجرت هست از ویرانی آشیانه نمی هراسد ...

۵ ساعت پیش
4K
😢😢

😢😢

۱۵ اردیبهشت 1397
28K
😔😔😔😔😔

😔😔😔😔😔

۶ اردیبهشت 1397
33K
من خوبم..اما تو باور نکن😔😔😔

من خوبم..اما تو باور نکن😔😔😔

۳۱ فروردین 1397
38K
😔😔😔😔😔

😔😔😔😔😔

۳۰ فروردین 1397
38K
😔😔😔😔

😔😔😔😔

۲۵ فروردین 1397
34K
۲۱ فروردین 1397
40K
۱۴ فروردین 1397
40K
یه حقیقته 😔😔😔

یه حقیقته 😔😔😔

۶ فروردین 1397
49K
😔😔😔

😔😔😔

۲۷ اسفند 1396
46K
😢😢😢

😢😢😢

۲۵ اسفند 1396
43K
😦😦😦

😦😦😦

۲۰ اسفند 1396
45K
۱۸ اسفند 1396
42K
۱۵ اسفند 1396
41K
۱۱ اسفند 1396
40K
😦😦😦

😦😦😦

۹ اسفند 1396
36K
😢😢😢

😢😢😢

۸ اسفند 1396
39K
۶ اسفند 1396
37K
۴ اسفند 1396
39K
۲ اسفند 1396
41K