zahra

sara269


هیس!!
عاشق ها که گریه نمی کنند!!
عاشق ها باید
بخندندتلخ،
بسوزندسرد،
بسازندسخت،
وهم آغوش تنهایی، بنوشندمرگ!!

/:

/:

۷ ساعت پیش
4K
۲۰ ساعت پیش
6K
۲۰ ساعت پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
3K
šăŕîňă

šăŕîňă

۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
4K
سال نو مبااارک

سال نو مبااارک

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
به خدا من سانازش نیستم😑😑😑😑😂

به خدا من سانازش نیستم😑😑😑😑😂

۲ روز پیش
3K
۵ روز پیش
5K
(:

(:

۵ روز پیش
6K
@srinw

@srinw

۶ روز پیش
4K
هه😏

هه😏

۷ روز پیش
7K
@srinw

@srinw

۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
کی از اینا داشت؟خیلی باحال بودن😂

کی از اینا داشت؟خیلی باحال بودن😂

۱ هفته پیش
5K
همین الان یهویی😉😉

همین الان یهویی😉😉

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K