ی پسر مغرور کورد ۶۴

sina-kord

کوردم به کورد بودنم افتخار میکنم بژی سنه دژ روژهلات
توهین= بلاک 😂 بژی کورد 😍 😘 🔽 🔻
سنندج . کرمانشاه . ایلام . سر پل ذهاب . پاوه . مریوان . هورامان . مهاباد . بوکان . سقز . ارومیه . نودشه .بانه

:یه زمان میشد ولی دیگه ممکن نیست یه قدم دوری از تو تو بگو چی شد که به اینجا رسوندی منو کمکم کردی که بفهمم با این عشق موندگاری توو دل من بگو پیشم میمونی ...

:یه زمان میشد ولی دیگه ممکن نیست یه قدم دوری از تو تو بگو چی شد که به اینجا رسوندی منو کمکم کردی که بفهمم با این عشق موندگاری توو دل من بگو پیشم میمونی نزار چشمام ابری بشن اگه بد شد من از اینجا میرم اگه بد شد میرم ...

۳ روز پیش
8K
سلام به ابجیهای گلم و برادران گلم . تو این مدت که من بودم با شما خوشحال بودم خیلی بخصوص خیلیا کمک به ابجیهای گل خودم کردم و برادرانی که کمک خواستن کردم . از ...

سلام به ابجیهای گلم و برادران گلم . تو این مدت که من بودم با شما خوشحال بودم خیلی بخصوص خیلیا کمک به ابجیهای گل خودم کردم و برادرانی که کمک خواستن کردم . از بابت اونا خوشحالم من کاری به غرور ندارم کاری به وجدانم ندارم این همه اینجا ...

۳ روز پیش
6K
این دوستمون درخواست کردن که براشون تبلیغ بکنم ... به خاطر .. دوستمون امدم .... @sina.rojhelat

این دوستمون درخواست کردن که براشون تبلیغ بکنم ... به خاطر .. دوستمون امدم .... @sina.rojhelat

۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
781
۴ روز پیش
725
۴ روز پیش
662
۴ روز پیش
701
۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
641
۴ روز پیش
629
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
1K