خداحافظ حلال کنید دیگه هیچوقت نمیام هیچوقت

خداحافظ حلال کنید دیگه هیچوقت نمیام هیچوقت

۱۴ مهر 1395
50
همسرعزیزم دوستت دارم اندازه جهان هستی❤

همسرعزیزم دوستت دارم اندازه جهان هستی❤

۱۳ مهر 1395
34
عاشق آقامونم دوست دارم عشقم😘

عاشق آقامونم دوست دارم عشقم😘

۱۳ مهر 1395
36
آره واقعا😥

آره واقعا😥

۱۰ مهر 1395
23
آقامون آبشارمارگون شیراز❤

آقامون آبشارمارگون شیراز❤

۱۰ مهر 1395
27
لطفابخونیدش خیلی قشنگه ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که در سطل زباله‌اش دنبال چیزی می‌گردد. گفت، خدا رو شکر فقیر نیستم. مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و ...

لطفابخونیدش خیلی قشنگه ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که در سطل زباله‌اش دنبال چیزی می‌گردد. گفت، خدا رو شکر فقیر نیستم. مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه‌ای با رفتار جنون‌آمیز در خیابان دید و گفت، خدا رو شکر دیوانه نیستم. آن ...

۹ مهر 1395
25
خدایامواظب عشقم باش

خدایامواظب عشقم باش

۸ مهر 1395
35
توروخداحتما اینو بخونیدوبعد لایک کنید👇 @@@@@@@@@@@@ دستش را به سوی پسر جوان دراز کرد: _آقا میشه کمک کنید? پسر نگاهی به دختر انداخت و با لبخندی موذیانه گفت: _اهل حال هستی?? دختر که تا ان ...

توروخداحتما اینو بخونیدوبعد لایک کنید👇 @@@@@@@@@@@@ دستش را به سوی پسر جوان دراز کرد: _آقا میشه کمک کنید? پسر نگاهی به دختر انداخت و با لبخندی موذیانه گفت: _اهل حال هستی?? دختر که تا ان روز کارش فقط گدایی بود با تعجب پرسید : _یعنی چی?? پسر خنده ای سرداد ...

۶ مهر 1395
54
داستان پندآمیزنخونده لایک نشه ممنون ✅ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ . ✅ﻫﺮﮐسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮﮐسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮﮐسی , ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ

داستان پندآمیزنخونده لایک نشه ممنون ✅ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ . ✅ﻫﺮﮐسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮﮐسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮﮐسی , ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ", ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺱ "" ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ! ✅ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! ✅ﻫﺮکسی آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ...

۶ مهر 1395
45
داستان و مطالب پند آموز: 🔻وقتی در حال گریه کردن بود، یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می کنی؟ هیزم شکن گفت: تبرم توی رودخونه افتاده. فرشته رفت و با یه تبر طلایی ...

داستان و مطالب پند آموز: 🔻وقتی در حال گریه کردن بود، یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می کنی؟ هیزم شکن گفت: تبرم توی رودخونه افتاده. فرشته رفت و با یه تبر طلایی برگشت و از هیزم شکن پرسید:"آیا این تبر توست؟" هیزم شکن جواب داد: "نه" فرشته ...

۶ مهر 1395
34
۵ مهر 1395
23
داستانک زیبا ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ شرکت ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺭﺍ روی ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ شدﻩ ﺑﻮﺩ:

داستانک زیبا ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ شرکت ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺭﺍ روی ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ شدﻩ ﺑﻮﺩ: "دﯾﺮﻭﺯ ﻓﺮﺩﻯ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ." از شما دعوت می کنیم راس ساعت ۱۰ در مراسم تشییع شرکت کنید " ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ...

۵ مهر 1395
38
داستان آموزنده لطفا بخونیدممنون🌹 مسجدی کنار مشروب فروشی قرار داشت و امام جماعت آن مسجد درخطبه هایش هر روز دعا می کرد :

داستان آموزنده لطفا بخونیدممنون🌹 مسجدی کنار مشروب فروشی قرار داشت و امام جماعت آن مسجد درخطبه هایش هر روز دعا می کرد : "خداوندا زلزله ای بفرست تا این میخانه ویران شود ." روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت . و میخانه ویران شد . صاحب ...

۵ مهر 1395
25
لطفامتن پایینشوبخونید🌹 ✍...خدایا حواست هست ؟ صدای هق هق گریه هایم از گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری. قو تنها پرنده ایه که یک بار عاشق میشه، و برای همیشه ...

لطفامتن پایینشوبخونید🌹 ✍...خدایا حواست هست ؟ صدای هق هق گریه هایم از گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری. قو تنها پرنده ایه که یک بار عاشق میشه، و برای همیشه پای عشقش میشینه، و تو تمام زندگی هر کاری برای راحتی عشقش انجام میده... قو ...

۴ مهر 1395
49
#داستان ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ! 1 ‏) ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ...

#داستان ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ! 1 ‏) ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ! 2 ‏) ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ...

۱ مهر 1395
85
حتما بخونید میدونم تو جوونی, پیرشدی!!! میدونم کلاسای درست با نیمکتای سه نفره بود و تخته سیاه و گچای رنگی… میدونم واسه شانسی خریدن و هفت سنگ بازی کردن تو کوچه, چقدر دعوات کردن…! میدونم ...

حتما بخونید میدونم تو جوونی, پیرشدی!!! میدونم کلاسای درست با نیمکتای سه نفره بود و تخته سیاه و گچای رنگی… میدونم واسه شانسی خریدن و هفت سنگ بازی کردن تو کوچه, چقدر دعوات کردن…! میدونم اسکناسای ۲۰ تومنی و ۱۰ تومنی رو مینداختی تو قلک که پولاتو جمع کنی…! میدونم ...

۱ مهر 1395
84
لعنت به دنیایی که جوون18ارزوی مرگ میکنه خسته ام

لعنت به دنیایی که جوون18ارزوی مرگ میکنه خسته ام

۲۸ شهریور 1395
75
سوال در مورد میزان تحمل و نوع رفتارهای یه پسر عاشق من دو سوال از آقا پسرا دارم میخوام بدونم یه پسر اگه عاشق بشه چند سال میتونه دووم بیاره وبه دختره حرف دلشو نزنه؟؟؟؟؟؟؟ ...

سوال در مورد میزان تحمل و نوع رفتارهای یه پسر عاشق من دو سوال از آقا پسرا دارم میخوام بدونم یه پسر اگه عاشق بشه چند سال میتونه دووم بیاره وبه دختره حرف دلشو نزنه؟؟؟؟؟؟؟ سوال بعدیم: رفتارای اون پسر توی اون مدت چطوریه منظورم اینه که چه رفتارایی رو ...

۲۸ شهریور 1395
45
بخونیدعالیه پسر در پارک عاشق دختر شد... رفت و کنارش رو نیمکت نشست..... به دختر گفت عاشقتم... دختر گفت : خونه داری؟؟؟ پسر گفت : نه دختر گفت : ماشین داری؟؟؟ پسر گفت : نه ...

بخونیدعالیه پسر در پارک عاشق دختر شد... رفت و کنارش رو نیمکت نشست..... به دختر گفت عاشقتم... دختر گفت : خونه داری؟؟؟ پسر گفت : نه دختر گفت : ماشین داری؟؟؟ پسر گفت : نه دختر گفت : پول داری؟؟؟ پسر گفت : نه دختر گفت : شغل داری؟؟؟ پسر ...

۲۸ شهریور 1395
145
داستان غم انگیز(عاشقانه)حتمابخونید دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید. بیماری زن شدت گرفت و ...

داستان غم انگیز(عاشقانه)حتمابخونید دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش میرفت و از درد ...

۲۷ شهریور 1395
37