۱ هفته پیش
363
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
میخواد بره مهد

میخواد بره مهد

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
ابی سرما خورده ودلش نمیخواد داروبخوره

ابی سرما خورده ودلش نمیخواد داروبخوره

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
5K
بعدازپازکردن بام و2روزه تمرین تنواستم درمسابقات کشوری شرکت کنم ومقام اول کشوری را به دست بیاورم#me

بعدازپازکردن بام و2روزه تمرین تنواستم درمسابقات کشوری شرکت کنم ومقام اول کشوری را به دست بیاورم#me

۳ هفته پیش
15K
؟؟

؟؟

۳ هفته پیش
4K
خود رو اماده ی مسابقات کرده ام

خود رو اماده ی مسابقات کرده ام

۲۷ شهریور 1396
7K
یااینکه نمیتونم روی پام بایستم چون شکسته ولی اماده مسابقات هستم تا برای کشورم مدال رنگارنگ بیاورم وباعت افتخارمن وکشورم وپدرومادرم واستادینم باشم

یااینکه نمیتونم روی پام بایستم چون شکسته ولی اماده مسابقات هستم تا برای کشورم مدال رنگارنگ بیاورم وباعت افتخارمن وکشورم وپدرومادرم واستادینم باشم

۲۷ شهریور 1396
7K
۲۷ شهریور 1396
10K
#cm

#cm

۲۶ شهریور 1396
8K
۲۶ شهریور 1396
13K
فایتربودن افتخارمه

فایتربودن افتخارمه

۲۶ شهریور 1396
1K
۲۶ شهریور 1396
11K
۲۶ شهریور 1396
10K
۲۶ شهریور 1396
7K
#mehrab

#mehrab

۲۶ شهریور 1396
5K