تنهایی.. ❤❤ تنهایم را دوست دارم .. نه زبان دارد که دروغ بگوید.. نه دل دارد که نامهربانی کند.. نه دست دارد که مرا پس بزند.. اما انقدر معرفت دارد که تنهایم نگذارد..❤

تنهایی.. ❤❤ تنهایم را دوست دارم .. نه زبان دارد که دروغ بگوید.. نه دل دارد که نامهربانی کند.. نه دست دارد که مرا پس بزند.. اما انقدر معرفت دارد که تنهایم نگذارد..❤

۲۱ دی 1397
9K
شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستایش کرد.. که دروغ نگفت.. جهنم را به جان خرید.. اما.. تظاهر به دوستت داشتن انسان نکرد.. درودبر شیطان مرگ بر انسان......!!

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستایش کرد.. که دروغ نگفت.. جهنم را به جان خرید.. اما.. تظاهر به دوستت داشتن انسان نکرد.. درودبر شیطان مرگ بر انسان......!!

۲۱ دی 1397
7K
منو عشقم fidl جون همین الان یهویییی..😗😗😍😍

منو عشقم fidl جون همین الان یهویییی..😗😗😍😍

۱۵ دی 1397
9K
🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶

🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶

۹ دی 1397
7K
ایلام..اولین برف97 ارتفاعات قلنگدر..😍😍

ایلام..اولین برف97 ارتفاعات قلنگدر..😍😍

۹ دی 1397
5K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۸ آذر 1396
9K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۸ آذر 1396
12K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۷ آذر 1396
5K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۵ آذر 1396
5K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۵ آذر 1396
5K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۴ آذر 1396
8K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۴ آذر 1396
4K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۳ آذر 1396
6K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۳ آذر 1396
5K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۲ آذر 1396
8K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۲ آذر 1396
7K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۲ آذر 1396
6K
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

۲ آذر 1396
6K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۱ آذر 1396
8K
♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

۱ آذر 1396
5K