❄دخــتر زمستونی❄

z.a.h.r.a.a.a

❤دچار یعنی عاشق
و فکر کن که چه تنهاست
اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد ❤

این حساب کاربری خصوصی میباشد