4

‌در دل من ، خاطره‌ای استمثل سنگی سفید در دل دیوارمرا با آن س...

•تو مرا جان و جهانی . . ☕🌥

1

لذت آن است ڪہ تو باشی و من باشمـ و این حال خوشمـ را مدیون تو...

8

دلم هواتو کرده اقا 🙏

بہ ڪدامین پیــــــــامبر ایمــــــــــــــان آورم ؟ڪه خـــــ...

1

این روز هاتاوان دل های سادهشکستن است...

وَقتے آدَم یہ نَفـَرودوستْ داشتہ باشہ...بیشتـَـــر تَنهـا می...

قصد دل کندن ندارم از دو چشمانت ولیبا نگاه سرد خود گفتی نمی خ...

اینکه میزارم گند بزنید و هروقت دلتون خواست با یه عذرخواهی سر...

9

همه به خواب عمیقی رفتند خیلی زود است برای خواب زمستانه صدای ...

53

دست‌های ِِِِِِِ ڪلافهـ َََََََََ امـحالا ، آرزو می‌شڪافند از...

31

بیاین باهم بریم به قدیما...😍🌹😍🌹

یک روز می‌رسد که شوم میهمان توبر من بهشت می‌شود آن کنج صحن و...

5

‌‌▫️ ای که یک گوشهٔ چشمت غم عالم ببرد▫️ حیف باشـد که تو باشی...

16

#میشناسیدم... نام من عشق است آیا میشناسیدمزخمیم زخمــــــــی...

23

#گیلان_تالش#مَریان‌ باصدای‌بلندگوش‌کنین🎶🎶🔊

از من تنها تو مانده‌ایپر باز می‌کنمبالم بر آسمان غروب می‌سای...

با لب هایم نهمن همیشه تو را با چشم هایم می بوسمآرام تر ، گرم...

14

مبخوای حس خوب بگیری؟هر وقت دلت گرفت یه بسته غذای گربه بریز ت...

73

من برای تمام آدم‌ها حالِ خوب آرزو می‌کنمبرای تمام قفل‌ها کلی...