7

کیسوان من‌شبیعه است به شب ولی نه شب آنقدر دراز باشد 😂😂😂😝با ا...

17

هیچوقت هیچکس نمیتونه حالتو‌خوب کنه بجز اونی که‌حالت و‌خراب ک...

46

من همه چیزم انگار قبلِ تو؛ یخ زده… سرده…حسِ تو توی این دلِ ت...

2

بزرگترین امانت

7

تار و پودشهمه‌ از‌ بویِ‌ تنتلبریزاست‌من‌ به‌ پیراهنِ‌ توحسِ‌...

19

مثلا صبح زود بیدار شومدامن گل گلی ام را بپوشمرژ لب قرمز دلرب...

نظر رهبر انقلاب درباره فردوسی

1

این نفَس...بی «ٺـو» بعید اسٺ...ڪه تڪرار شــود ....

2

خــستــہ امـاز صبورے خــستـــہ اماز فــریــــادهایے که در گـ...

31

روح‌َم مملو از خستگی‌ست!جسمم گشته بی‌جان!ذهن‌َم درگیر، گمراه...

4

توتقصیری نداری؛ من زیادی عاشقت هستم!همین باعث شده با هر نگاه...

#مینیاتوری های #دلبرانه 👌🏼🤩#هنر #هنری #هنرمند #هنرنمایی #هنر...

9

#مینیاتوری های #دلبرانه 👌🏼🤩#هنر #هنری #هنرمند #هنرنمایی #هنر...

5

برای بار هزارم می‌گویم که دوستت دارمچگونه می‌خواهی شرح دهم چ...

4

چند لحظه لذت ببریم از صدای اعجاز انگیز استاد شجریان

به تبر دار بگو جنگل هرگز نمی‌میرد! گیرم که در باورتان به خاک...

5

تا به حال به آدم هایی که در زندگیت هستند دقت کردی؟ یادت باشه...

1

آيد وصال و هجر غم انگيز بگذرد ساقی بيار باده که اين نيز بگذر...

خوشتر از عشقنگاه تو بودکه مرا شهره بازار نمود....@silver-m#ج...

16

اصلا یادم نمیاد جایی رفته باشمکه تو باهام نباشی...مخصوصا اون...