🤞😐

12399

عاشق معشوق❤
من هیچ وقت تنها نیستم من سه نفرم🙂

خودم😜غرورم😌اون رویی سگم🙂

والا من برا خیلیا حکم لباسی ک دوسشون دارنو دارم اما ن اندازشونه ن بشون میاد😏😏🤘🤘

پس نپیچون کسی ک خودش جاده چالوسه😉😏✌

دلیل زنده بودنم😍😜

@hasanhonarmandhttps://harfeto.timefriend.net/16126391124292

انتظار از خیلیا دارم😐👐ست با عشق دلم اتی😍@Atena_666     ...
۱۱

انتظار از خیلیا دارم😐👐ست با عشق دلم اتی😍@Atena_666 ...

نوکرتم😐😂😂 #طنز
۸

نوکرتم😐😂😂 #طنز

والااا😐👐ولمون کردو رفت 😐💔😂😂😂 #طنز
۲۳

والااا😐👐ولمون کردو رفت 😐💔😂😂😂 #طنز

دلبــــرجان...!♡آرامِـش دُنیـا مـالِ مَنـہ وَقتـی تِڪیہ گاهـ...
۲۶

دلبــــرجان...!♡آرامِـش دُنیـا مـالِ مَنـہ وَقتـی تِڪیہ گاهـ...

‌‌‌‌‌   تــ∞ـو...   قَـشـَنگ‌تَرين‌عامِـل   تَپـشِ‌قَـ...
۶۸

‌‌‌‌‌ تــ∞ـو... قَـشـَنگ‌تَرين‌عامِـل تَپـشِ‌قَـ...

بیا و برای این «دوست‌داشتنت» فکری بکنجا نمی شود در «قَلبــــ...
۳

بیا و برای این «دوست‌داشتنت» فکری بکنجا نمی شود در «قَلبــــ...

تقصیره خودمونه!😒 بعضیا عددی نبودن ما به توان رسوندیمشون!😏😹دا...
۳

تقصیره خودمونه!😒 بعضیا عددی نبودن ما به توان رسوندیمشون!😏😹دا...

دقیقا😐😐🙌🙌😂😂😂 #خاصترین
۴

دقیقا😐😐🙌🙌😂😂😂 #خاصترین

شافین گلبی او دگاته😍یرحن فدوه الضحکاته🙈حبیبی حچونی😉     ...
۲۰

شافین گلبی او دگاته😍یرحن فدوه الضحکاته🙈حبیبی حچونی😉 ...

سوال همیشگیم از حسن😐😂😂😂😂جوابو گرفتم الان از این عکس دیگه نمی...
۴۵۳

سوال همیشگیم از حسن😐😂😂😂😂جوابو گرفتم الان از این عکس دیگه نمی...

#تنهایی
۱۸

#تنهایی

اخ جوووون 🤤🤤🤤 #خاصترین
۶

اخ جوووون 🤤🤤🤤 #خاصترین

😪😪🤞🤞هرکی شکایت داره بیاد بگه من قاضیم😐😂😂          ...
۱۷

😪😪🤞🤞هرکی شکایت داره بیاد بگه من قاضیم😐😂😂 ...

تمام دوستت دارم هاى دنيا را هم كه جمع كنندباز تو را يک جور د...
۹۰

تمام دوستت دارم هاى دنيا را هم كه جمع كنندباز تو را يک جور د...

😪😪😪🤞🤞🤞 #خاصترین
۹۳

😪😪😪🤞🤞🤞 #خاصترین

والا یکم بهم توجه کنین😒🙄😐😐😂😂😂😂 #تنهایی
۹۹

والا یکم بهم توجه کنین😒🙄😐😐😂😂😂😂 #تنهایی

بزغالم عشق دلم تولدت مبارک بیشعورم😍😍صد سال ب این سالها عوضیم...
۴۶

بزغالم عشق دلم تولدت مبارک بیشعورم😍😍صد سال ب این سالها عوضیم...

+خدا_جانم؟+خستم_چیکارت کنم؟+منو بیار پیش خودت_چشم+نوکرتم😍  ...
۳۳

+خدا_جانم؟+خستم_چیکارت کنم؟+منو بیار پیش خودت_چشم+نوکرتم😍 ...

+به بعضیام بآس گفت،+هر چقدم به خودت برسی😊🤞+ باز به ما نمیرسی...
۸۳

+به بعضیام بآس گفت،+هر چقدم به خودت برسی😊🤞+ باز به ما نمیرسی...

😔😔😔💔💔💔 #تنهایی
۱۴۱

😔😔😔💔💔💔 #تنهایی