دخمل خوشمله

AAZZA

‌ 乙

امتیاز
18130
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

خداحافظ همه عزیزانم تا بعد مدرسه

3

یه روز عالی با خانواده رفتیم اسکله بحرکان

5

گل نرگسای پسر عموم ...خدا رحمتت کنه پسر عموعــــــــــــــــ...

1

قربووووووون آجیام برم تک تکتونو دوش دالم خواستگار دارن

1

کامنت لطفا فقد لایک نکینی کامنت هم بذارید

21

لطفا کامنت پلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز حتما

کیا گوشش میکنن

قرررررررررربون رفقای خوجملم آینازی جونم ونفس‌ssnssوآجی سمانه...

5

آخه مگه کسی هم براش آرزوی من مهمه عایا...حتی خداهم براش آرزو...

9

بـــــــــــــــــــــــا تاسف اره اسمش جوونیه ...آخه آدم دل...

3

همه ی داداشیام وآجیام عیدتون مبارکاز بدی ها همگی بفراریم

235

اسکانیارو..

8

منو دوستان تو مدرسه

5

به کف دست راست خود نگاه کنیدبــــــــــعــــــدکامنت پلیز

17

روے دیوار دل خود بنویس:خدا هست...نہ یک بار نہ ده بار ...کہ ص...

2

بــــــــاید اے جورے باشہ ...حقشہ.

2

میدونین سختیش اینه که باید جیب پدر جــــــــــــ ـ . ـ ـان ش...