AFSHIN6

AFSHIN6

دلار3700تومنه فداي سرت!سكه 1/5ميليون تومنه به درك!پراید 18 میلیونه به جهنم! بوى سوسن و ياسمن ايد !!!

سلام بعد از یه مدت یه پست یه هفته ای میشه که به کل خسته شدم ...
۲۹۵

سلام بعد از یه مدت یه پست یه هفته ای میشه که به کل خسته شدم ...

life is a big story that you are writer to say another hello...
۱۰۹

life is a big story that you are writer to say another hello...

سوگند خانم با هر بادی نلرز با هر بادی دم به تله نده محکم باا...
۴۵

سوگند خانم با هر بادی نلرز با هر بادی دم به تله نده محکم باا...

یک.دو .سه .پارسه خخخ چه باحال این به ذهنم رسید
۶۹

یک.دو .سه .پارسه خخخ چه باحال این به ذهنم رسید

من افشین و نوزده سالمه خیلی بزرگتر از سنم اسم فامیلیم محمدی ...
۳۱۷

من افشین و نوزده سالمه خیلی بزرگتر از سنم اسم فامیلیم محمدی ...

گلالهخواهرم .دوستم .بهترینم .خاص ترینم .فوق العاده ترینم .عا...
۱۸

گلالهخواهرم .دوستم .بهترینم .خاص ترینم .فوق العاده ترینم .عا...

ساراااا درسته من میام سر میزنم و شاید یک یا دو کامنت در پست ...
۸

ساراااا درسته من میام سر میزنم و شاید یک یا دو کامنت در پست ...

به احترامش یک دقیقه بلند شید و تعظیمش کنید زیره تمامه پست ها...
۴۷

به احترامش یک دقیقه بلند شید و تعظیمش کنید زیره تمامه پست ها...

سوما خانم من هیچ گاه به هیچ دختری چشم خواهری نداشتم منظورم ر...
۱۶

سوما خانم من هیچ گاه به هیچ دختری چشم خواهری نداشتم منظورم ر...

بانوووو رز بانوی به نجابت این خانم ندیده ام هیچ گاه از ذهنم ...
۳۱

بانوووو رز بانوی به نجابت این خانم ندیده ام هیچ گاه از ذهنم ...

بار اول برایت عکس گذاشتم اما سو تفاهم شد عشقت مرا نسبت به تو...
۲۱

بار اول برایت عکس گذاشتم اما سو تفاهم شد عشقت مرا نسبت به تو...

art هنر در جای جای بدنش حکاکی شده است زندگیش هنر و هنر زندگی...
۱۳

art هنر در جای جای بدنش حکاکی شده است زندگیش هنر و هنر زندگی...

طلا خانم یک دوست بسیار دوست داشتنی و قدیمی که مدت زیادیه که ...
۷

طلا خانم یک دوست بسیار دوست داشتنی و قدیمی که مدت زیادیه که ...

نفس دختر خانم تنها بسیار خاااص دوس داشتنی و فوق العاده است ب...
۲۲

نفس دختر خانم تنها بسیار خاااص دوس داشتنی و فوق العاده است ب...

دخت جنوب یا همون ایدا خاطرات تلخ و شیرینی با این بانو دارم م...
۹

دخت جنوب یا همون ایدا خاطرات تلخ و شیرینی با این بانو دارم م...

تمام عالم از خوبی هایت بگن بازم کمه خیلی هاصی داداشه من ممنو...
۹

تمام عالم از خوبی هایت بگن بازم کمه خیلی هاصی داداشه من ممنو...

هلاله خانم یه دختر شوووخ با انرژی با روحیه و خیلی خاااص برای...
۱۹

هلاله خانم یه دختر شوووخ با انرژی با روحیه و خیلی خاااص برای...

اوووستاد لیلا بانو خیلی خاصه برام و خیلی دوس داشتنیهتو شرایط...
۱۹

اوووستاد لیلا بانو خیلی خاصه برام و خیلی دوس داشتنیهتو شرایط...

پاییز خانم عاشقه عکسا و حضورتون هستم هر چند این مدت به دلیل ...
۹

پاییز خانم عاشقه عکسا و حضورتون هستم هر چند این مدت به دلیل ...

سعید تهی سعید با مرام و فوق العاده یه مرد با تمام ویژگی های ...
۲۲

سعید تهی سعید با مرام و فوق العاده یه مرد با تمام ویژگی های ...