صد بار گفتم بياين ماهواره بخريم اخه اين تلويزيون برنام...
۵

صد بار گفتم بياين ماهواره بخريم اخه اين تلويزيون برنام...

چجورى ازش خواستگارى کنم....
۴

چجورى ازش خواستگارى کنم....

مامان شام نداريم......
۱

مامان شام نداريم......

(⊙o⊙)
۱

(⊙o⊙)

فرارى

فرارى