الان عجل له ولیک الفرجسلامتی آقا صاحب الزمان,سلامتی خودت,صلو...

الان عجل له ولیک الفرجسلامتی آقا صاحب الزمان,سلامتی خودت,صلو...

بر باعث و بازیش لعنت!!!برای حمایت,عزیزان لایک کنن!!

بر باعث و بازیش لعنت!!!برای حمایت,عزیزان لایک کنن!!

بدون شرح!!

بدون شرح!!

یاد یاران

یاد یاران

اه,اه,اینارو!!!لایک از یاد نورد,فراموش

اه,اه,اینارو!!!لایک از یاد نورد,فراموش

عشق فقه شما,شمال فقط مازندران,,,

عشق فقه شما,شمال فقط مازندران,,,

شعار هر کسی که بخواد جلب توجه کنه!!بایک یادت نره

شعار هر کسی که بخواد جلب توجه کنه!!بایک یادت نره

عاقبت نفرین دیگران,اگه درست میگم,بایک کنین

عاقبت نفرین دیگران,اگه درست میگم,بایک کنین