قرارگاه تاکتیکی سايبري جهاد

Ahmadshmad

این صفحه توسط یکی از اعضای سايبري سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود.

،آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهاد...
۲

،آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهاد...

۹۴ هم با همه بدی و خوبی داره تموم میشهاین چند ساعت باقی ماند...
۷

۹۴ هم با همه بدی و خوبی داره تموم میشهاین چند ساعت باقی ماند...