بیاگناه کنیم جایی که خدا نباشه

Ahoo


ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯼ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺎﻭﺯ میﮐﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﺁﻧﮑﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ کندو ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ"ﻋﻘﺪﻩ"
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺑﺪﻧﯿﺎ آید

باورکن دلم پیشه توست اگه ازم خطایی صورت میگیره از نبودو تنها...
۱۹

باورکن دلم پیشه توست اگه ازم خطایی صورت میگیره از نبودو تنها...

ب روحاني ميگن ازوقتي روكار اومدي چيكاكردي برای ملت؟
روحاني م...
۶

ب روحاني ميگن ازوقتي روكار اومدي چيكاكردي برای ملت؟
روحاني م...

مــادرهـا هـر وقـت بـمـیرن زوده...
۱۱

مــادرهـا هـر وقـت بـمـیرن زوده...

کیا از رفیق نارو خوردم!!!؟من همین الان خوردم !!!
۱۷

کیا از رفیق نارو خوردم!!!؟من همین الان خوردم !!!

الــــــــــــــــــــــــــــهی!...
۵

الــــــــــــــــــــــــــــهی!...

سبوبشکست و دل بشکست و جام باد هم بشکست. خدایا در سرای ما چه ...
۹

سبوبشکست و دل بشکست و جام باد هم بشکست. خدایا در سرای ما چه ...

نقاشیه با معنی help
۴

نقاشیه با معنی help

تقدیم ب...خودش میدونه با کیم!...بـا تو، مـن بـا بـهـار میـرو...
۱۲

تقدیم ب...خودش میدونه با کیم!...بـا تو، مـن بـا بـهـار میـرو...

خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم.در ضمن...
۱۶

خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم.در ضمن...

به جز حضور تو،هیچ چیز این جهان بیکرانه راجدی نگرفتم...حتی عش...
۱۰

به جز حضور تو،هیچ چیز این جهان بیکرانه راجدی نگرفتم...حتی عش...

پرت گاهی بنام آزادی!....
۱۶

پرت گاهی بنام آزادی!....

فــــــــــــــــــــــــــــرررررار
۲

فــــــــــــــــــــــــــــرررررار

تقدیم ب دخترای ویسگونببین چی دُرست کردمانگشتای پاتونم میخوری...
۵۱

تقدیم ب دخترای ویسگونببین چی دُرست کردمانگشتای پاتونم میخوری...

از کجا بگم از انداختن جنین تو دبیرستانا!..
۱۶

از کجا بگم از انداختن جنین تو دبیرستانا!..

گلی که کاشتم امروز فقط یه خاره!...
۴۴

گلی که کاشتم امروز فقط یه خاره!...

زندگی نفس کش میخواد هر مشکلی طرفت میاد،تورو میکشونه به سمت خ...
۱۲

زندگی نفس کش میخواد هر مشکلی طرفت میاد،تورو میکشونه به سمت خ...

خدایا هق هقم را نمیشنوی؟دارد از همان گلویی بیرون می آید،که م...
۵

خدایا هق هقم را نمیشنوی؟دارد از همان گلویی بیرون می آید،که م...

تقدیم ب 4 تامون
۴

تقدیم ب 4 تامون

یکی از رفیقم،اسم مستعارش شاهد که خیلی دوسش دارم!.
۱۴

یکی از رفیقم،اسم مستعارش شاهد که خیلی دوسش دارم!.

تو خدمت وقتی بستنی گیرت بیاد،یعنی معجزه و قیافتم باید این شک...
۲۳

تو خدمت وقتی بستنی گیرت بیاد،یعنی معجزه و قیافتم باید این شک...