بیاگناه کنیم جایی که خدا نباشه

Ahoo


ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯼ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺎﻭﺯ میﮐﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﺁﻧﮑﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ کندو ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ"ﻋﻘﺪﻩ"
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺑﺪﻧﯿﺎ آید

امتیاز
193800
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
22

باورکن دلم پیشه توست اگه ازم خطایی صورت میگیره از نبودو تنها...

6

ب روحاني ميگن ازوقتي روكار اومدي چيكاكردي برای ملت؟
روحاني م...

11

مــادرهـا هـر وقـت بـمـیرن زوده...

17

کیا از رفیق نارو خوردم!!!؟من همین الان خوردم !!!

5

الــــــــــــــــــــــــــــهی!...

9

سبوبشکست و دل بشکست و جام باد هم بشکست. خدایا در سرای ما چه ...

4

نقاشیه با معنی help

12

تقدیم ب...خودش میدونه با کیم!...بـا تو، مـن بـا بـهـار میـرو...

16

خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم.در ضمن...

10

به جز حضور تو،هیچ چیز این جهان بیکرانه راجدی نگرفتم...حتی عش...

16

پرت گاهی بنام آزادی!....

2

فــــــــــــــــــــــــــــرررررار

51

تقدیم ب دخترای ویسگونببین چی دُرست کردمانگشتای پاتونم میخوری...

16

از کجا بگم از انداختن جنین تو دبیرستانا!..

44

گلی که کاشتم امروز فقط یه خاره!...

12

زندگی نفس کش میخواد هر مشکلی طرفت میاد،تورو میکشونه به سمت خ...

5

خدایا هق هقم را نمیشنوی؟دارد از همان گلویی بیرون می آید،که م...

4

تقدیم ب 4 تامون

14

یکی از رفیقم،اسم مستعارش شاهد که خیلی دوسش دارم!.

23

تو خدمت وقتی بستنی گیرت بیاد،یعنی معجزه و قیافتم باید این شک...