سلام بچه ها این دوستمه خودم درستش کردم خوشکله چ قدر جیگر شده...
۱۳

سلام بچه ها این دوستمه خودم درستش کردم خوشکله چ قدر جیگر شده...

بح بح
۲

بح بح

l'm single...

l'm single...

هههههههههههههههههههههههه
۲

هههههههههههههههههههههههه

و این است رود خانه ی  خروشان دز
۲

و این است رود خانه ی خروشان دز

موخوام
۱

موخوام