خوبی بدی دیدید حلال کنید :crying_face::tulip::tulip:
۹

خوبی بدی دیدید حلال کنید :crying_face::tulip::tulip:

امروز روز اخر ویسگون...:tulip:
۱۷

امروز روز اخر ویسگون...:tulip:

نصیحت خدای جذابیت :smiling_face_with_sunglasses:

نصیحت خدای جذابیت :smiling_face_with_sunglasses:

:white_smiling_face:

:white_smiling_face:

:angry_face::smiling_face_with_sunglasses::angry_face:
۶

:angry_face::smiling_face_with_sunglasses::angry_face:

با دقت بخون
۲

با دقت بخون

:tulip::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۹

:tulip::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

تَِاَِوَِاَِنَِ حَِرَِفَِ هَِاَِیَِیَِ کَِهَِ نَِمَِیَِ تَِو...
۴۴۶۱

تَِاَِوَِاَِنَِ حَِرَِفَِ هَِاَِیَِیَِ کَِهَِ نَِمَِیَِ تَِو...

غلط کردی عاشق شدی لعنتی....یه خونه که با شهر کاری نداشت ، یه...
۱

غلط کردی عاشق شدی لعنتی....یه خونه که با شهر کاری نداشت ، یه...

:neutral_face::pistol:
۲

:neutral_face::pistol:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::pistol:
۳

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::pistol:

تصمیم می‌گیری ریشت را بزنی، می‌ایستی جلوی آینه، صورتت را با ...
۱

تصمیم می‌گیری ریشت را بزنی، می‌ایستی جلوی آینه، صورتت را با ...

:neutral_face:
۲

:neutral_face: