به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
5K
به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
2K
به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
2K
به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید 💋 . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
3K
به ۱ رای بدید 💖 . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید 💖 . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
3K
به ۱ رای بدید ❤ . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید ❤ . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
3K
به ۱ رای بدید ❤ . http://wisgoon.com/pin/28661537/

به ۱ رای بدید ❤ . http://wisgoon.com/pin/2866...

۳ هفته پیش
3K
#بخون .. شاید الانی که من دارم تبریک میگم هنوز در اون حدی مرد نشدید که بخواید جوراب کادو بگیرید 😍 اما بهم جور دیگه ای ثابت کردید که مرد تر از شما اصلا وجود ...

#بخون .. شاید الانی که من دارم تبریک میگم هنوز در اون حدی مرد نشدید که بخواید جوراب کادو بگیرید 😍 اما بهم جور دیگه ای ثابت کردید که مرد تر از شما اصلا وجود نداره... ❤ دوستون دارم هوارتا بهترین داداشیای دنیا 😍 ❤ روزتون مبارکککککک 🎊 👔 💞 ...

۳ هفته پیش
6K
#Me

#Me

۳ هفته پیش
51K
:)! ❤

:)! ❤

۴ هفته پیش
12K
:)!

:)!

۸ اسفند 1398
12K
:)..*:heavy_black_heart: ✌ 😎

:)..*:heavy_black_heart: ✌ 😎

۶ اسفند 1398
19K
:)..*:heavy_black_heart:

:)..*:heavy_black_heart:

۶ اسفند 1398
11K
:)..*:heavy_black_heart:

:)..*:heavy_black_heart:

۵ اسفند 1398
9K
– ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﯽ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ : ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ :)..

– ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﯽ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ : ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ :)..

۵ اسفند 1398
10K
– اختاپوس : ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻟﺬﺕ ببره :)..

– اختاپوس : ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﻔﻨﺠﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻟﺬﺕ ببره :)..

۳ اسفند 1398
87K
:)..*:heavy_black_heart:

:)..*:heavy_black_heart:

۳۰ بهمن 1398
12K
if you can’t be kind, be quiet...

if you can’t be kind, be quiet...

۲۸ بهمن 1398
13K
Never break four things in your life ✖ .. Trust 💫 Promise ❇ Relation & Heart ♥ 🔅 Because when they break they don’t make noise ❌ ❗ but pains a lot :)..*:heavy_black_heart:

Never break four things in your life ✖ .. Trust 💫 Promise ❇ Relation & Heart ♥ 🔅 Because when they break they don’t make noise ❌ ❗ but pains a lot :)..*:heavy_black_heart:

۲۷ بهمن 1398
17K
..❤ .. :)..*:heavy_black_heart:

..❤ .. :)..*:heavy_black_heart:

۲۶ بهمن 1398
12K