داداشی جونم .... عزیز دلم ..... آیدا قربونت بره .... مرگ آید...
۶

داداشی جونم .... عزیز دلم ..... آیدا قربونت بره .... مرگ آید...

عاشقتونم.@^_^@
۴

عاشقتونم.@^_^@

فداتم ابجی جونم... :)
۳۹

فداتم ابجی جونم... :)

بکوبن لایکو اونایی که موافقن :)
۳۳

بکوبن لایکو اونایی که موافقن :)

قربون داداش نیمام برم من که بهترینه .....
۵

قربون داداش نیمام برم من که بهترینه .....

چه شب ساکتیست *انگار هیچکس در دنیا نیست* یا شاید.....من در د...
۲۸

چه شب ساکتیست *انگار هیچکس در دنیا نیست* یا شاید.....من در د...

این منم ؛)
۸

این منم ؛)

فدای خودم :)
۵

فدای خودم :)

خودمو عشق است...
۵

خودمو عشق است...

ما اینیم دیگه....
۱

ما اینیم دیگه....

همینو بس...
۹

همینو بس...

فدای همه مهربونیات .... :)
۲۱

فدای همه مهربونیات .... :)

در کوچه های دلم ....
مشکوک قدم نزن !!!!
اینجا جز خودت......
...
۲

در کوچه های دلم .... مشکوک قدم نزن !!!! اینجا جز خودت...... ...