B.E.H.N.A.M

B.E.H.N.A.M

بعد مدتی دوری دوباره سلام به دوستای گلم ❤🌹

******عشق مانند باد استنمی توانی آن را ببینی اما می توانی حس...
۱

******عشق مانند باد استنمی توانی آن را ببینی اما می توانی حس...

🌸🌸🌸

🌸🌸🌸

تلاش کردن برای زندگی در زمان حالبدون حسرت خوردن برای گذشته و...

تلاش کردن برای زندگی در زمان حالبدون حسرت خوردن برای گذشته و...

🌹🌹🌹
۱

🌹🌹🌹

زندگی زیباست …هر روزت را در لحظه حال زندگی کن، به خاطر کسی ک...

زندگی زیباست …هر روزت را در لحظه حال زندگی کن، به خاطر کسی ک...

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کنبه زنبور عسل، به کودک ک...

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کنبه زنبور عسل، به کودک ک...

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_زیاد در خاطرات دیگران ورود نکنید،چرا...
۵

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_زیاد در خاطرات دیگران ورود نکنید،چرا...

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_انسان بزرگ نمیشودجز با افڪارش،شریف ن...
۳

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_انسان بزرگ نمیشودجز با افڪارش،شریف ن...

خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیست.گاهی خوشبختی لذت عمیقاز نداشته...
۹

خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیست.گاهی خوشبختی لذت عمیقاز نداشته...

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،زیرا در خاطرات هر شخص چیز...

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید،زیرا در خاطرات هر شخص چیز...

👌😍😘❤🌹
۱

👌😍😘❤🌹

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگیو درخشا...
۴

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگیو درخشا...

😍😍😍😘😘😘

😍😍😍😘😘😘

زندگی به من یاد دادهبرای داشتن آرامش و آسایشامروز را با خدا ...

زندگی به من یاد دادهبرای داشتن آرامش و آسایشامروز را با خدا ...

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکیکه همیشه ترس از ترکیدن...

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکیکه همیشه ترس از ترکیدن...

کاش قبل از حرف زدنکلمات را ذره ذره میجویدیمقورت میدادیمو هضم...

کاش قبل از حرف زدنکلمات را ذره ذره میجویدیمقورت میدادیمو هضم...

خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیست.خوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته...
۳

خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیست.خوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته...

👌👌😘😘😘😘
۳۲۰

👌👌😘😘😘😘

شدم مثل مورچه ای که عاشق چای خشک شده بود 🙁
۶۳

شدم مثل مورچه ای که عاشق چای خشک شده بود 🙁

دوستون دارم 💕💕💕
۹

دوستون دارم 💕💕💕