انگار این قانون دنیاس... اون ک عاشقه همیشه تنهاس💔🥀🙌🏻‌ ‌‌ ‌

DERAKOLA

☠︎︎💋 @my.OO
____________________________
☠︎︎💋 @elii_n
_____________________________
☠︎︎💋 @MALAKEH.ZI


میترسم ع روزی ک نباشی💔🥀🙌🏻

امتیاز
5020
دنبال کننده
161
دنبال شونده
276

آدما همینن...میان ک نمونن💔🥀🙌🏻#خاص

195

دوستت دارم...و در گفتن آن به تو ناموفقم :)

Bitterness of Time It's where it Starts So many things can b...

9

−م‍‌ن ت‍‌و ر‍و میو‍ن د‍ل و جو‍نم ن‍‌گه دا‍شت‍‌م :) . . ♥️🖇@m...

2

@my.OO تُـــــو∞ اون تیکه از حافظَمی که آلزایمر هرگز بِهش سر...

47

‌‌﹙طُ♡﹚ ‌خون تو رَگای مَــنی 🌸🩸🧿 •@elii_n

13

✋🏻🖤😐

1

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ🤍🥀