پسر داییم خوشگله؟؟

پسر داییم خوشگله؟؟

هعی روزگار...
۱

هعی روزگار...

خدا رحمتش کنه.من که خیلی ناراحت شدم
۱

خدا رحمتش کنه.من که خیلی ناراحت شدم

صادق
۱

صادق

منم حقمو میخوام
۱

منم حقمو میخوام

اینم دوستم که با موتور میخواستیم بریم دختر بازی تک چرخ زد بد...
۹

اینم دوستم که با موتور میخواستیم بریم دختر بازی تک چرخ زد بد...

بیا تمامش کنیم...همه چیز را...که نه من سد راه تو باشم نه تو ...

بیا تمامش کنیم...همه چیز را...که نه من سد راه تو باشم نه تو ...

هر کی نوش کامنت بزاره...

هر کی نوش کامنت بزاره...