عبدالمهدی

Esmaeil_daryaii

زندگی ما وابسته به اهداف ماست
راه رسیدن به موفقیت ها فقط علی بن ابی طالب است

کانال عاشقانه با خدا :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ht...
۲

کانال عاشقانه با خدا :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ht...

بسم الله الرحمن الرحمیم
#لطفا_مطالعه کنید به همه پیشنهاد میک...

بسم الله الرحمن الرحمیم #لطفا_مطالعه کنید به همه پیشنهاد میک...

سیلی به حضرت زهرا اگه شیعه ای نشر بده دوسش داری نشر لطفا خوا...
۱

سیلی به حضرت زهرا اگه شیعه ای نشر بده دوسش داری نشر لطفا خوا...

واقعا؟!یا نه نوکر شیطانم؟!عشق فقط یک کلام حسین علیه السلام
۱

واقعا؟!یا نه نوکر شیطانم؟!عشق فقط یک کلام حسین علیه السلام

استاد سعید آوندی پورمولا علی

استاد سعید آوندی پورمولا علی

و ان اعبدونی و هذا صراه مستقیم عشق فقط خداست با اینهمه کد تق...
۱

و ان اعبدونی و هذا صراه مستقیم عشق فقط خداست با اینهمه کد تق...

مولا یا مولا من را عاشق خودت کنتورا به کبودی های پهلوی زینب ...

مولا یا مولا من را عاشق خودت کنتورا به کبودی های پهلوی زینب ...

گروه بین‌الملل مشرق - قرآن کریم این کتاب آسمانی ویژگی‌ها و ا...
۱

گروه بین‌الملل مشرق - قرآن کریم این کتاب آسمانی ویژگی‌ها و ا...

:satellite::earth_globe_europe-africa::satellite_antenna::bo...
۱

:satellite::earth_globe_europe-africa::satellite_antenna::bo...

#کفاره_روزه#کفاره#رفقا_مستضعفین منتظر_ما_هستند#نه_به_دولت#ام...

#کفاره_روزه#کفاره#رفقا_مستضعفین منتظر_ما_هستند#نه_به_دولت#ام...

#پرداخت_کفاره 
سلام دوستان نماز روزه هاتون قبول 
خدا بهتون ع...

#پرداخت_کفاره سلام دوستان نماز روزه هاتون قبول خدا بهتون ع...

اقا شرمنده ام که مدام شرمنده ام
۱

اقا شرمنده ام که مدام شرمنده ام

اقام امام حسن کریمه دل دادگیم از قدیمه

اقام امام حسن کریمه دل دادگیم از قدیمه

#حتما-دقت-کنید #لطفاگناهاتو از یاد مبر که مغرور میشی و سقوط ...
۲

#حتما-دقت-کنید #لطفاگناهاتو از یاد مبر که مغرور میشی و سقوط ...

#ایرانم_تسلیت#اینجا_ایران_استرگ به رگ هایمان روی زمین بریزد ...

#ایرانم_تسلیت#اینجا_ایران_استرگ به رگ هایمان روی زمین بریزد ...

امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سایه ی جنگ ،متهم را فهمیدازخواب...
۵

امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سایه ی جنگ ،متهم را فهمیدازخواب...

حواسمان باشدغیبیتدروغسخن چینی و..

حواسمان باشدغیبیتدروغسخن چینی و..

هرکه تورا بنده بشد ازاده است ای خدا

هرکه تورا بنده بشد ازاده است ای خدا

علاقه به چیزی ادم را کور و کر میکندمولا علیحب شی یعمی و یصم

علاقه به چیزی ادم را کور و کر میکندمولا علیحب شی یعمی و یصم