FaWTemeH

F.R2003

انقدر بدم میاد اینجا چیزی بنویسم!!!

من این دو تا گل رو همزمان خریدم و توی یه محیط گذاشتم..به طور...
۲

من این دو تا گل رو همزمان خریدم و توی یه محیط گذاشتم..به طور...

آقا شنیدم میکشی بر سر عبا را وقتی که قصد رد شدن از شهر داریو...
۲

آقا شنیدم میکشی بر سر عبا را وقتی که قصد رد شدن از شهر داریو...

جاتون سبز:winking_face:
۳

جاتون سبز:winking_face:

بهشت رو چجوری باید برای اینا توصیف کرد که هدایت شن؟:thinking...
۲

بهشت رو چجوری باید برای اینا توصیف کرد که هدایت شن؟:thinking...

#من_انقلابی_ام
۳

#من_انقلابی_ام

دقیقا همینطوره:unamused_face:
۳

دقیقا همینطوره:unamused_face:

#فاطمه_نویسوقتی طبع شاعرانه ات گل میکنه:smiling_face_with_op...

#فاطمه_نویسوقتی طبع شاعرانه ات گل میکنه:smiling_face_with_op...

به لکنت زبون نیفتید صلوااااااات:face_with_tears_of_joy::face...
۵

به لکنت زبون نیفتید صلوااااااات:face_with_tears_of_joy::face...

#فاطمه_نویس

#فاطمه_نویس

چند تا ادم میبینی؟:smirking_face:
۱۲

چند تا ادم میبینی؟:smirking_face:

چطور شده؟:smiling_face_with_sunglasses:بهتر از این در توانم ...
۱۳

چطور شده؟:smiling_face_with_sunglasses:بهتر از این در توانم ...

#فاطمه_نویسنمیگم ۱۵ سال از عمرم رفت:(میگم ۱۵ سال زندگی کردم:...
۲۷

#فاطمه_نویسنمیگم ۱۵ سال از عمرم رفت:(میگم ۱۵ سال زندگی کردم:...

همه پسرا همینطوری ان:face_with_tears_of_joy::face_with_tears...
۵

همه پسرا همینطوری ان:face_with_tears_of_joy::face_with_tears...

گفتگوی کبوتر بقیع با کبوتر امام رضا:ای کبوتر که نشستی روی گن...

گفتگوی کبوتر بقیع با کبوتر امام رضا:ای کبوتر که نشستی روی گن...

من وقتی به مامانم میگم هیچی ندارم بپوشم:smiling_face_with_op...
۲

من وقتی به مامانم میگم هیچی ندارم بپوشم:smiling_face_with_op...

دلت باید پاک باشه:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...
۲۳

دلت باید پاک باشه:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of...

چه غلطا!

چه غلطا!

حالا هی بگید دختر خنگ جذابه:unamused_face:
۳

حالا هی بگید دختر خنگ جذابه:unamused_face: