عشق‌علیه‌السلام(حسین)

Fatemeh128

لبخندخدابسته به لبخند حسین است
پس باش پی آنچه خوشایندحسین است
تعریف من از عشق همان بودکه گفتم
دربندکسی باش که دربند حسین است

حی علی العزا که محرم رسیده است
۳

حی علی العزا که محرم رسیده است

دست ما را به محرم برسانید فقط

دست ما را به محرم برسانید فقط

شاها نظر به ما کن

شاها نظر به ما کن

چند پنهان کنم افسانه هجران از تو......  #خاص #زیبا #عاشقانه ...

چند پنهان کنم افسانه هجران از تو...... #خاص #زیبا #عاشقانه ...

دردت منه جونوم
۱۹

دردت منه جونوم

بیقرارم
۵

بیقرارم

العجل یا صاحب الزمان

العجل یا صاحب الزمان

خدا کند که نباشد کسی دچار کسی.... #عشق #عاشقانه #عاشقانه_پاک...
۱

خدا کند که نباشد کسی دچار کسی.... #عشق #عاشقانه #عاشقانه_پاک...

بخند اگر چه تو با خنده هم غم انگیزی.... #عشق #عاشقانه #عاشقا...
۱

بخند اگر چه تو با خنده هم غم انگیزی.... #عشق #عاشقانه #عاشقا...

آجرک الله یا بقیة اللهمی رسد از مدینه بوی غمفاطمه باز دیده گ...

آجرک الله یا بقیة اللهمی رسد از مدینه بوی غمفاطمه باز دیده گ...

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خا...
۱

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خا...

من تو را زندگی میکنم .... #عاشقانه_ #عاشقانه_ها #دلتنگی

من تو را زندگی میکنم .... #عاشقانه_ #عاشقانه_ها #دلتنگی

#عاشقانه #عاشقانه_ها #دلتنگی

#عاشقانه #عاشقانه_ها #دلتنگی

#عاشقانه #عاشقانه_ها #دلتنگی #

#عاشقانه #عاشقانه_ها #دلتنگی #

﮼‌‌وَ‌مَن‌یَتَوَکَّلْ‌عَلَی‌اللَّهِ‌فَهُوَ‌حَسْبُهُ ۚ"وهرکس‌...

﮼‌‌وَ‌مَن‌یَتَوَکَّلْ‌عَلَی‌اللَّهِ‌فَهُوَ‌حَسْبُهُ ۚ"وهرکس‌...

خدایا کمکم کن...
۳

خدایا کمکم کن...

#عاشقانه_ها

#عاشقانه_ها

#عاشقانه#عاشقانه_ها#عشق#دلتنگی

#عاشقانه#عاشقانه_ها#عشق#دلتنگی