همه چیز را فروختم
جز آن صندلی که جای تو بود
شاید روزی که برگ...
۴

همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود شاید روزی که برگ...

تو رفته ای...اما...فقط از تو خواهشی دارمهر کجای این دنیا که ...
۱۷

تو رفته ای...اما...فقط از تو خواهشی دارمهر کجای این دنیا که ...

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ     ﺧﺮﻡ ...
۱۰

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﺮﻡ ...

_- _     +l \G/l +     +l \ /l +     +l \ /...
۷

_- _ +l \G/l + +l \ /l + +l \ /...

من ماندم و گیتار و دیوار های اتاق با اشک های همیشه گوشه چشم
۷

من ماندم و گیتار و دیوار های اتاق با اشک های همیشه گوشه چشم

تبلت اپل
۵

تبلت اپل

خشگل
۵

خشگل

پیشی
۲

پیشی

اوخی الهی
۱

اوخی الهی

سبز
۲

سبز

چه با قاطعیت حکم میدهى که حواست را جمع کن،
و من میمانم که چط...
۳

چه با قاطعیت حکم میدهى که حواست را جمع کن، و من میمانم که چط...

ویسگونیای گل!لایک
۳

ویسگونیای گل!لایک

چه ساده بودم. که گمان می کردم دارن به دورم میگردن کسانی که د...
۳

چه ساده بودم. که گمان می کردم دارن به دورم میگردن کسانی که د...

پیش از انکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی کمی با کفش های او...
۴

پیش از انکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی کمی با کفش های او...