سلام ..صبحتون بخیر:-)
۳۴

سلام ..صبحتون بخیر:-)

هم خوشرنگهه و بافت موهاش زیباست:-P
۲

هم خوشرنگهه و بافت موهاش زیباست:-P

جالبه نههه.o_O

جالبه نههه.o_O

اینم متین...ورزشکاره:-O
۴

اینم متین...ورزشکاره:-O

خواهرزادم محمد:-*عاشششششق ب ا ب ا س ف ن ج ی هش ل و ا ر م ک ع...
۱

خواهرزادم محمد:-*عاشششششق ب ا ب ا س ف ن ج ی هش ل و ا ر م ک ع...

سلام دوستای گلم^_^
۶

سلام دوستای گلم^_^

سعی کردن واسه درست کردن یه رابطه ی خراب شده...
مثل داغ کردن ...
۶

سعی کردن واسه درست کردن یه رابطه ی خراب شده... مثل داغ کردن ...

خوشرنگههه
۳

خوشرنگههه

دلم کمى هوا میخواهد اما در سرنگ. خسته ام...
۲

دلم کمى هوا میخواهد اما در سرنگ. خسته ام...

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﻦﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ☆ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ:...
۴

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﻦﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ☆ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ:...

ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎ...
۴

ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎ...

وآآآآ..چرا عکسام جفت جفت میاد:-O
۲

وآآآآ..چرا عکسام جفت جفت میاد:-O

فعلا بابای دوستان...شبتون شیک:-*
۱

فعلا بابای دوستان...شبتون شیک:-*

خوشرنگههه

خوشرنگههه