King Ahmad

KingAhmad

از كساني‌كه از من متنفرند ممنونم،آنها مرا قويتر مي‌كنند.
....
ازكساني‌كه مرا دوست دارند ممنونم ، آنان قلب مرا بزرگتر
ميكنند.
....
از كساني‌كه مرا ترك مي‌كنند ممنونم، آنان به من مي‌آموزند كه هيچ چيز تا ابد ماندني نيست.
....
از كسانيكه با من مي‌مانند ممنونم، آنان به من معناي دوست واقعي را نشان
مي‌دهند<<>>دانشجویی صنایع غذایی و شاغل تو داروخانه
Age:20

امتیاز
66100
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه