خآنومِ‌هیپو‌تالآموس

King_rahaw

•••اگه یه آدم تونست توی فضای مجآزی آرومت کنه
بدون که وآقعی شوده•••
🍓°°°وآسم واقعی شودین°°°🍓
وهمه‌ی وجودِ‌ منین💛💕


@درحآلِ‌رفت‌و‌آمد
رفت:۲۸مهرماه
آمد:۱۲آبآن ماه
مرآقب🍓💛https://harfeto.timefriend.net/229992324

موردی پیدا نشد