روح تمام پدران آسمانی شاد ...
۳

روح تمام پدران آسمانی شاد ...

♫ پشت این پنجره ها دل می گیرهغم و غصه ی دل رو تو می دونیوقتی...

♫ پشت این پنجره ها دل می گیرهغم و غصه ی دل رو تو می دونیوقتی...

#السلام_علیک_یا_فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها#تسلیت_ایام

#السلام_علیک_یا_فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها#تسلیت_ایام

نجوای دل مردم ایران💢همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام ...
۲

نجوای دل مردم ایران💢همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام ...

بازگرد ای بغض صحراگرد من باز گرما ده به بیت سرد منمن شب ظلما...
۴

بازگرد ای بغض صحراگرد من باز گرما ده به بیت سرد منمن شب ظلما...

داغ تو را جنون کنم! دیده ز اشک، خون کنم…با تن پاره، چون کنم؟...

داغ تو را جنون کنم! دیده ز اشک، خون کنم…با تن پاره، چون کنم؟...

خوبی خوب است خوب بودن از خوبی بهتر است و خوب نگه داشتن خود ا...

خوبی خوب است خوب بودن از خوبی بهتر است و خوب نگه داشتن خود ا...

ما آدم های تنها آدم هایی که هر روز تنها تر و تنها تر می شدیم...
۲

ما آدم های تنها آدم هایی که هر روز تنها تر و تنها تر می شدیم...

حالا که ندارمت ...
۲

حالا که ندارمت ...

سردار دلها ... مرد میدان
۹

سردار دلها ... مرد میدان

انسان ها دو نوعند ...
۴

انسان ها دو نوعند ...

شهادت جانگداز بانوی دو عالمحضرت صدیقه طاهره، بنت الرسول و ام...
۴

شهادت جانگداز بانوی دو عالمحضرت صدیقه طاهره، بنت الرسول و ام...

دل دیوانه ...
۱

دل دیوانه ...

دلتنگم همین
۱

دلتنگم همین

و باز پاییز با همه خاطراتش در حال رفتن است چه پاییز غم انگیز...
۱

و باز پاییز با همه خاطراتش در حال رفتن است چه پاییز غم انگیز...

باد پاییز از پس غم می وزید یاد تو از هر دو دیده می چکیدگرم م...
۱

باد پاییز از پس غم می وزید یاد تو از هر دو دیده می چکیدگرم م...

فَأَغِثْ یا غَِیاثَ الْمُسْتَغِیثِنَ
۵

فَأَغِثْ یا غَِیاثَ الْمُسْتَغِیثِنَ

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونهبه هوای دیدن تو ، پر می گی...

من و گنجشکای خونه ، دیدنت عادتمونهبه هوای دیدن تو ، پر می گی...

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودندر جاده ای که در آن هیچ بادی نمیو...

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودندر جاده ای که در آن هیچ بادی نمیو...

قانع به خیالی ز تو بودم ...

قانع به خیالی ز تو بودم ...