L-A-N-A
احمد ابن العرب L-A-N-A@
یا عسل نخل الجنوب
ی الحلاتک شرگتنی بلایه ضوگ

طیح ع الیهواک طیح
گبل لا تیبس حلاتک وانته فوگ
183دنبال شده‌ها
1023دنبال کننده گان
7392مطلب
3Mامتیاز