پسرداییمه اسمش امیرعلی است

پسرداییمه اسمش امیرعلی است

کیف اسکلتی

کیف اسکلتی

کفش نو به بازار رسید

کفش نو به بازار رسید

درحال شکارش

درحال شکارش

این عکس منتظر لایک دوستان است

این عکس منتظر لایک دوستان است

کیا اسکی روی یخو دوس دارند

کیا اسکی روی یخو دوس دارند

سفربه تنهایی

سفربه تنهایی

بدون شرررررررررررررررررررح

بدون شرررررررررررررررررررح

ترجمه جمله تصویر:خدا کسی رو یتیم نکنه

ترجمه جمله تصویر:خدا کسی رو یتیم نکنه

خونه مونه در روستا قشنگه نه

خونه مونه در روستا قشنگه نه

قربون همه مادرها

قربون همه مادرها

انتشار گسترده تصویر "نوزادشبیه دجال"درفضای مجازی جهان عرب، ا...
۱

انتشار گسترده تصویر "نوزادشبیه دجال"درفضای مجازی جهان عرب، ا...

اگه شیر هم باشی بین این همه گاوه کم میاری

اگه شیر هم باشی بین این همه گاوه کم میاری