بارون

Losar

ارزوی محال تلخ

امتیاز
199260
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
11

اعد بایام هجرک واشتمل عاد نفس بلروح ماضل واشتمل عاد اسویهه ی...

4

غیبتک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی...

5

هر کس شب قدر را بیدار بماند گناهانش آمرزیده می شودحتی اگر تع...

3

ای مـالـک...اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدیف...