امتیاز
5170
دنبال‌کنندگان
1264
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه

ید الله فوق ایدیهم

رهبرا......از تو به یک اشاره از ما بهرسر دویدن

2

بیاد قدیم

قضاوت با خودت

دود از کنده بلند میشه....

اشتی با توپ

دستا بالا..

1

قدرت خدا..هرچه که بینا دیده خدایش افریده.....گ

1

فرمانده"یکان به یگان

1

سوسمار من تاج سرمن

1

خواب رمانتیک......چه میشد اگه زنم پیشم بود

1

حریف نبووووود....

1

وای خدای من چقد سنگینه.......

1

خداییش چه جوری بخورمت.......

1

هیشکی زن منو ندیده....

شهدا را شهدا میشناسند.......

جدیدترین جک سال 93