MAHNAZ

MAHNAZ.R

امتیاز
121920
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
27

واقعا....

6

الهی...الهی...الهی...

4

من باتو فهمیدم....خداچه مهربون وساده بودکه رنگ وبوی گندموبه ...

3

صداقت...صداقت...صداقت...

7

برادرزاده...گلم...درحال آماده شدن ک بره مدرسه...

3

نای هیچ اعتراضی ندارم....شکستم....شکستم..

2

اشکم غرورمو شکست......

کسی نمیداندچه سازی میزندفردا.چه میدانی توازدیروز.چه میدانم م...

17

نهال گلی....برادرزاده گلم...

خوشبختی.....

2

زندگی کنیم...

2

خوبم...خوب...

خداااااااااااااا......

8

نفرت...

4

هم چتونه...دوارته چتونه....هم چه خوره...

24

خواهرزاده گلم عزززززززیزم...

32

کوچیکی خودم....خوبم؟؟؟؟؟

من عاشق قدم زدن زیر بارونم...ولی دلم گرفته.....

زندگی منتظر هیچ کس نیست...

2

چوب خدا صداندارد........