خدایا

خدایا

خسته نباشی  سرنوشت

خسته نباشی سرنوشت

تابسونه مگه نه

تابسونه مگه نه

ههههوووو

ههههوووو

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

B-)سکه ی ده هزار تومانی وارد بازار شد

B-)سکه ی ده هزار تومانی وارد بازار شد

منو دوستام ی تیمیم بدون هم میمیریم<3

منو دوستام ی تیمیم بدون هم میمیریم<3

باورتون میشه اینا شکلاتن

باورتون میشه اینا شکلاتن

خخخخخخخ لاک
۲

خخخخخخخ لاک

خخخخخخ

خخخخخخ

ماشین عروست کدومه
۲

ماشین عروست کدومه

نکتش چیه
۱

نکتش چیه

ریا نباشه این پیش ماشین من چیکار میکنه;-)

ریا نباشه این پیش ماشین من چیکار میکنه;-)