MohammaadRezaMousavi

MohammaadRezaMousavi

@MohammaadRezaMousavi درجهانی که زندگی‌ میکنیم 《کلمات》بیشترازگلوله هاآدم کشتن😏 🔱 واسه تو مردن دیوانگی نیست 🔱 🔱 Ahwaz🔱

۱۳

مطلب

۷k

امتیاز

۴۳

دنبال کننده

۳۰۷

دنبال شونده

مطالب
کالکشن ها