مجتبی محبی زادهاینستاگرام

مجتبی محبی زادهاینستاگرام

مجتبی محبی زادهاینستاگرام
۲

مجتبی محبی زادهاینستاگرام

فال حافظ
****************************
 فالی زدم امروز به نام...

فال حافظ **************************** فالی زدم امروز به نام...

دانشگاه صنعتی شیراز#مجتبی محبی زاده#مجتبی محبی زاده#مجتبی مح...

دانشگاه صنعتی شیراز#مجتبی محبی زاده#مجتبی محبی زاده#مجتبی مح...

دانشگاه صنعتی شیرازمسابقات تیراندازی#مجتبی محبی زاده
۲

دانشگاه صنعتی شیرازمسابقات تیراندازی#مجتبی محبی زاده

#مجتبی محبی زاده
۲

#مجتبی محبی زاده

دانشگاه صنعتی شیراز#مجتبی محبی زاده
۲

دانشگاه صنعتی شیراز#مجتبی محبی زاده

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا فعل تو...
۲

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا فعل تو...

#هفت_سینغزلی زیبا از حضرت مولانا نوروز بمانید که ایّام شمایی...

#هفت_سینغزلی زیبا از حضرت مولانا نوروز بمانید که ایّام شمایی...

استاد شهریاری

استاد شهریاری

عشق حقیقی

عشقی که برد دیده و دل را نبرد
سیلی بشود دو عالمت ...

عشق حقیقی عشقی که برد دیده و دل را نبرد سیلی بشود دو عالمت ...

باید که جمله جان شویتا لایق جانان شوی
۱

باید که جمله جان شویتا لایق جانان شوی

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شوو اندر دل آتش درآ پروان...

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شوو اندر دل آتش درآ پروان...

«به آیینه نگاه کن»رهوار ره عشق بجز یار ندیدم نادان بدم از خا...
۱

«به آیینه نگاه کن»رهوار ره عشق بجز یار ندیدم نادان بدم از خا...

بدانیم که از چه نسلی هستیم  رفتارمان و پوشش مان و طرز فکرمان...
۱

بدانیم که از چه نسلی هستیم رفتارمان و پوشش مان و طرز فکرمان...