بی تفاوت نیستم فقط دیگه کسی برام متفاوت نیست!!!
۲۴

بی تفاوت نیستم فقط دیگه کسی برام متفاوت نیست!!!

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻪ ........ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺷﻤﻦ !....
۷

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻪ ........ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺷﻤﻦ !....

طرف توfb پست گذاشته حاضری عشقتو با"سی میلیارد"عوض کنی؟؟؟یکی ...
۴

طرف توfb پست گذاشته حاضری عشقتو با"سی میلیارد"عوض کنی؟؟؟یکی ...

من فک نمیکنم سالادشیرازی با اون قطعات ریزش کار شیرازیاباشه!!...
۲

من فک نمیکنم سالادشیرازی با اون قطعات ریزش کار شیرازیاباشه!!...

آدماکلادودستن : یا خییییلی منودوس دارن!یا کصافطططن !!!شما جز...
۵

آدماکلادودستن : یا خییییلی منودوس دارن!یا کصافطططن !!!شما جز...

باغ وحش...:از بلندگو اعلام میشه دوستان لطفا ب حیوانات خوراکی...
۲

باغ وحش...:از بلندگو اعلام میشه دوستان لطفا ب حیوانات خوراکی...

یه دختره پست گذاشته بود:من ساپورت قرمز خریدم!ده ها نفر جان ب...
۱۲

یه دختره پست گذاشته بود:من ساپورت قرمز خریدم!ده ها نفر جان ب...

ﻧﺴﻞ “ﻣﺎ ” … … ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺎﺯﭘﺎﻡ ﻭ ﮐﺪﺋﻴﻦ ﻭﭘﺮﻭﻓﻦ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ...
۲

ﻧﺴﻞ “ﻣﺎ ” … … ﺑﺎ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺎﺯﭘﺎﻡ ﻭ ﮐﺪﺋﻴﻦ ﻭﭘﺮﻭﻓﻦ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ...

دخترخالم پنج سالشه افتاده دستش خون اومده میگم بیابوسش کنم خو...
۲

دخترخالم پنج سالشه افتاده دستش خون اومده میگم بیابوسش کنم خو...

دختر همسایمون برای مادرم تعریف میکرد که یه مدت خیلی بد میاره...
۷

دختر همسایمون برای مادرم تعریف میکرد که یه مدت خیلی بد میاره...

به طرف میگم بیاpvکارت دارم!!!میگه عزیزم من فقط وایبر و لاین ...
۶

به طرف میگم بیاpvکارت دارم!!!میگه عزیزم من فقط وایبر و لاین ...

تلوزیون اعلام کرده هر کسی که تو هفته ۱۹ ساعتاز اینترنت استفا...
۲۱

تلوزیون اعلام کرده هر کسی که تو هفته ۱۹ ساعتاز اینترنت استفا...

دختره پست گذاشته بود ؛ حتی تو کفنم...!! خفنم..!!!منم خیلی شی...
۸

دختره پست گذاشته بود ؛ حتی تو کفنم...!! خفنم..!!!منم خیلی شی...

قبض موبایلم اومده 120تومن مامانم اومده میگه چیه؟نکنه شباواسش...
۷

قبض موبایلم اومده 120تومن مامانم اومده میگه چیه؟نکنه شباواسش...

ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﯿﻦ ﻭ ﯾﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩ...
۱۰

ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﯿﻦ ﻭ ﯾﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩ...

⇦ ﻫــــــــــــــــﯿﺲ ⇨ﺩﯾـــــــــــﮕﻪ♡ ﺣِِﺴــــِــــﺖ♡✘ ﻧﯿﺴ...
۵

⇦ ﻫــــــــــــــــﯿﺲ ⇨ﺩﯾـــــــــــﮕﻪ♡ ﺣِِﺴــــِــــﺖ♡✘ ﻧﯿﺴ...

✍ ♡ ﻋﺸـــــــــــــــــــــﻖ♡ ﻓَﻘَﻂ ﻣـــــــــــــــــــــــ...
۴

✍ ♡ ﻋﺸـــــــــــــــــــــﻖ♡ ﻓَﻘَﻂ ﻣـــــــــــــــــــــــ...

ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦﺩﻭﺗﺎ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻢ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ...
۵

ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦﺩﻭﺗﺎ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻢ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ...

من خیلی بانمکم!.... نمیدونم دست خودم که نیس یه نگاکنید ببینی...
۸

من خیلی بانمکم!.... نمیدونم دست خودم که نیس یه نگاکنید ببینی...