یادش بخیر
۳

یادش بخیر

عروسک  زیبا
۳

عروسک زیبا

پسرا   !!!     کم کاری نکنید بروید خواستگاری دخترا   !
۴

پسرا !!! کم کاری نکنید بروید خواستگاری دخترا !

فصله اناره....
۲

فصله اناره....

پسر شجاع.....
۱

پسر شجاع.....

کره خر لوس......!!!!
۲

کره خر لوس......!!!!

بسیار زیبا. ....!!!
۱

بسیار زیبا. ....!!!

مونالیزا در زمان تعطیلی موزه. ....!!!!!
۲

مونالیزا در زمان تعطیلی موزه. ....!!!!!

گربه های اخرالزمان.....
۱

گربه های اخرالزمان.....

کوه صفه اصفهان
۱

کوه صفه اصفهان

کیا دوست دارن؟
۲

کیا دوست دارن؟

خانه ای بر روی اب....
۱

خانه ای بر روی اب....

رودخانه زاینده رود اصفهان خشک و بی اب....

رودخانه زاینده رود اصفهان خشک و بی اب....

نماز جماعت عجیب! !!!
۲

نماز جماعت عجیب! !!!

زبان مادر شوهر در کنار زبان عروس باغ گلها اصفهان سالن کاکتوس
۱

زبان مادر شوهر در کنار زبان عروس باغ گلها اصفهان سالن کاکتوس

بدون شرح. ....

بدون شرح. ....

رویای دوران کودکی خیلی از ما داشتن یه خونه رو درخت بود......
۳

رویای دوران کودکی خیلی از ما داشتن یه خونه رو درخت بود......

بدون شرح!
۲

بدون شرح!

تقديم به همه شما. ...
۱

تقديم به همه شما. ...

اینجا هوا خنکتره یه کم شربت بخورم بشتر خنک بشم...
۱

اینجا هوا خنکتره یه کم شربت بخورم بشتر خنک بشم...