آسمان ابری

Neda93

ﺭﺑﻲّ ﺍﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦّ ﻧﻈَﺮﺕ ﺇﻟﻴـﮧ ﻓﺮَﺣﻤـﺘﮧ ﻭﻣﻤﻦّ ﺩﻋﺂک * ﻓﺎﺟﺒﺖ

امتیاز
342120
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

دیگران را اگر از ما خَبری نیست چه باک؟نازنینا تو چرا بی خَبر...

1

روزگارت برمراد روزهایت شاد شادآسمانت بےغبار سهم چشمانت بهارق...

5

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ،ﻓﻘﻂ ...

2

تصویر متحرک

امروزت را زندگی کنفردا را فکر نکنشادی امروزت را از دست ندهآن...

1

تیغ بُراّن گر بدستت داد چرخ روزگارهرچه میخواهی ببر،اما مَبُر...

آرزویت را برآورده میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن ...

3

روابط خانم و شوهر بعد از عروسی!داستان خیلی آموزنده است یک با...