محمد پیام بهرام پور

PayamBahrampoor

مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان

امتیاز
200
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

چگونه سخنرانی خود را مدیریت زمان کنید...